Fornøyde kunder er det viktigste for ODIN

Norsk Kundebarometer presenterte i dag resultatene fra sin årlige undersøkelse som fokuserer på relasjoner mellom kunder og leverandører.

Kundene er ODINs førsteprioritet. Vårt mål er at vi på vegne av våre kunder skal skape god langsiktig avkastning med moderat risiko. Derfor er en av ODINs kjerneverdier kundeorientert. Det betyr at vi jobber målrettet og strukturert hver eneste dag med å oppfylle kundenes behov, og ikke minst forventinger til oss. Til tross for at vi har forbedret oss fra tidligere undersøkelser er det likevel skuffende å se at vi havner på 179. plass i den nye undersøkelsen fra Norsk Kundebarometer, sier Salgs- og markedsdirektør i ODIN, Martin Henrichsen. Dette er vi ikke fornøyd med, og vi lover at vi i tiden fremover skal jobbe enda hardere for at kundene skal bli fornøyde med oss, fortsetter han.

I disse dager opplever vi at flere og flere har fått mer kunnskap og erfaring med fondssparing, noe tegningsaktiviteten så langt i år bekrefter. I følge Verdipapirfondenes Forening har norske personkunder ikke hatt høyere nettotegning i aksje- og kombinasjonsfond siden i desember 2006. At ODIN er den forvalteren som tar mest markedsandeler blant norske personkunder hittil i år er noe vi naturligvis setter veldig stor pris på, sier Henrichsen. Dette kan forklares med at dagens rentenivå er på et historisk lavt nivå, og ikke minst at avkastningen i ODINs fond har vært god, både på kort og lang sikt.

Enklere fondsvalg for kundene
Samtidig har vi jobbet mye med kundeorientering de siste årene, sier Henrichsen. Vi ønsker ikke å selge det produktet som er enklest å selge – eller det produktet kunden tror man bør ha – vi ønsker å selge det produktet som vi mener at kunden er best tjent med sier han. Vi er opptatte av at kundene våre investerer i fond som er tilpasset den enkeltes tidshorisont, og den enkeltes evne og vilje til å stå i mot svingninger når markedene er turbulente.

I den forbindelse har vi nylig lansert nye løsninger som vil gjøre det lettere for kunder flest å velge fond. ODIN Aksje ble lansert i mars 2014, og er et «fond i fond» bestående av de aksjefondene som ODIN til enhver tid anbefaler. Tilsvarende lanserte vi ODIN Rente nå i mai, hvor man investerer i en ferdig sammensatt portefølje av ODINs rentefond. ODIN Aksje og ODIN Rente er videre underliggende fond til ODINs Kombinasjonsfond, hvor du basert på din egen tidshorisont og risikoevne- og vilje kan velge fond med lav, middels eller høy aksjeandel.

Som alltid går forventet avkastning og risiko hånd i hånd, sier Henrichsen – ønsker du en høy forventet avkastning må du også utsette pengene dine for svingninger, dvs du bør velge et fond med høy aksjeandel. Ønsker du lavere svingninger på investeringen bør du velge et fond med lavere aksjeandel, men da blir også den forventede avkastningen lavere, forklarer han.

Møter kundene der de er
Med tanke på kundeorientering har vi jobbet mye med at kundene skal få en bedre kundeopplevelse hos oss. I fjor lanserte vi vår nye hjemmeside, hvor du kan finne dagsaktuelle nyheter, avkastningstall, kalkulatorer og mye god informasjon om fondene – og ikke minst om hvordan vi i ODIN jobber for å skape god avkastning på vegne av våre kunder. Tilbakemeldingene på den nye hjemmesiden har vært svært gode, sier Henrichsen.

I tillegg ble vi i ODIN «sosiale» i 2014, med tilstedeværelse på Facebook, Instagram og LinkedIn. Vi ønsker å oppmuntre til dialog og diskusjon med kundene, og har definitivt skjønt at tilstedeværelse i disse kanalene – hvor faktisk kundene befinner seg – er alfa og omega! Det er derfor veldig hyggelig at så mange har tatt oss godt i mot på sosiale medier, og at kundene snakker med oss om langsiktig sparing og investering hver eneste dag.

Vi ser frem til å fortsette dialogen med både eksisterende og nye kunder. Forbedringsjobben har startet, men vi kan slå tydelig fast at vi aldri blir fornøyde, og at det hele tiden finnes forbedringspunkter. Vi gleder oss til jobben, avslutter Henrichsen.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.