Den «glemte» avkastningen

Populære eller upopulære selskaper? Det er verdiskapingen som teller!

Intet nytt under solen: Avkastning fra aksjer kommer fra summen av kursendringer og løpende utbytte. Likevel synes alt å dreie seg om kursendringene. Den løpende avkastningen, som er viktig for den langsiktige avkastningen, blir ofte «glemt». Under fremleggelsen av Oljefondets relativt svake resultatet for tredje kvartal fant NBIM-sjef Yngve Slyngstad det derfor riktig å minne om at den løpende kontantstrømmen (primært summen av kupongrenter og utbytte) inn til fondet er på 160 milliarder kroner per år.

For de fleste aksjefond vises bare verdiendringene, som er summen av aksjekursendringer og utbytte. Det er litt synd siden den løpende avkastningen da ikke kommer frem. For ODIN Norden og ODIN Norge er den forventede løpende avkastningen (utbytte i prosent av børsverdi) for tiden hhv 3,8 prosent og 4,2 prosent. Det synes vi er et godt argument for å eie aksjer.

Eier du andeler i solide selskaper som du forventer leverer god avkastning på kapitalen, kan det være det samme hva andre mener de er verd i dag, mener investorguru Warren Buffet. Det er hva selskapet tjener over tid, som vil avgjøre. Buffetts læremester, professor Benjamin Graham, sammenlignet aksjemarkedet med en stemmemaskin og en vekt. I det korte bildet er aksjemarkedet som en stemmemaskin, som teller opp hva som er populære og upopulære selskaper. I det lange løp er aksjemarkedet som en vekt som måler verdien av et selskap.

For oss i ODIN er det derfor ikke viktigst hvilke selskaper som til enhver tid er populære eller upopulære, men hvilke selskaper som skaper verdier over tid. Det kan både populære og upopulære selskaper gjøre.

Les forvalter Oddbjørn Dybvads artikkel om verdiskaping og aksjekurser her

 

nordiskaksjeavkastning

 

Skrevet av

Jon Mjølhus

Jon Mjølhus er seniorøkonom II i ODIN Forvaltning og førstelektor i finans ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Han har mange års erfaring fra finansforvaltning og aksjeanalyse.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.