Verdiskaping og kursutvikling

På kort sikt er aksjemarkedet et lotteri hvor aksjer stiger og faller basert på støy. Forståsegpåere og «kommentatorer» forsøker å forklare kurssvingningene, og i alt kaoset kan aksjemarkedet virke tilfeldig.

Det er derfor lett å glemme at aksjemarkedet på lang sikt utfører en viktig funksjon. Aksjemarkedet skiller sterke forretningsmodeller fra svake forretningsmodeller. Over tid beveger verdiskaping og aksjekurser seg hånd i hånd.

Hva er verdiskaping?
«Verdiskaping» høres ullent ut. «Verdiskaping» er noe vi hører om i høytsvevende årstaler. Men i finansiell sammenheng er «verdiskaping» et svært konkret begrep.

To forutsetninger må være oppfylt for å skape selskapsverdier. For det første må selskapet være i stand til å vokse. Ingen vekst, ingen verdiskaping. For det andre må selskapet skape resultater som er bedre enn det eierne krever. Uten lønnsomhet over kravet, ingen verdiskaping.

Analogien til privatøkonomien er enkel. Det er lønnsomt å låne til 4 prosent rente om du kan plassere på sparekonto til 5 prosent. Å låne til 4 prosent rente for å sette på sparekonto til 3 prosent er dårlig butikk.

Verdiskaping og kursutvikling
All aksjeanalyse bør forsøke å avdekke i hvilken grad selskapet genererer verdier, eller kommer til å generere verdier i fremtiden. I et aksjemarked hvor kortsiktige nyheter får all oppmerksomhet er det fort gjort å glemme hva som driver aksjekurser på lang sikt. På lang sikt stiger og faller aksjer basert på hvordan verdiskapingen utvikler seg. Økt verdiskaping fører til økt aksjekurs, og verdiødeleggelse fører med seg fallende aksjekurs.

Nedenfor illustreres to selskaper. Det ene skaper verdier over tid, det andre ødelegger verdier over tid. Over flere år følger aksjekursen verdiskapingen, men i perioder på kvartals- og årsbasis kan verdiskaping og kursutvikling gjerne avvike.

prisselskapermed

prisselskaperutenverdiskaping

Ut fra dette kan en se at gode verdiskapere kan kjøpes for dyrt. Høy verdiskaping kan allerede være godt priset inn i aksjen. Samtidig kan en lett forledes til å kjøpe svake forretningsmodeller «billig» for deretter å erfare at aksjen bare blir billigere og billigere…

Eksempler fra hjemmebane
Nedenfor er eksempler på to norske selskaper som har ødelagt store verdier de seneste 10 årene. Fellesnevneren for både Norske Skog og SAS har vært svake markedsposisjoner kombinert med høye kostnader som har ført til svak kapitalavkastning over mange år. Mye gjeld har heller ikke hjulpet. Den svake kursutviklingen reflekterer verdiødeleggelsen i selskapene. Kapitalavkastningen for begge selskapene er like rød som kursutviklingen nedenfor de siste 10 årene. Derfor er SAS og Norske Skog «billig» på henholdsvis 0,6 og 0,3 ganger bokførte verdier. Selskapene er svake og ødelegger verdier. Derfor skal aksjene være lavt priset mot bokførte verdier. Forretningsmodellene er svake, og derfor skal du være forsiktig med å investere i slike selskaper.

norskeskogindustrier

sas

På den andre enden av skalaen er to verdiskapere med gode utsikter for fortsatt sterk verdiskaping. Kongsberg Gruppen og TGS Nopec har de siste 10 årene skapt store aksjonærverdier gjennom sine sterke forretningsmodeller, unike markedsposisjoner og påfølgende høye kapitalavkastning. God vekst i kapitalbasen kombinert med en kapitalavkastning på 20-tallet har ført til svært sterk aksjekursutvikling for selskapene. Aksjene er «dyre» mot bokførte verdier på henholdsvis 2,4 og 2,0 ganger bokførte verdier, men det er en naturlig konsekvens av verdiskapingen de leverer. Vi vurderer vollgravene rundt disse to selskapene som fortsatt sterke, og de inngår derfor i flere av våre aksjefond.

kongsberg-gruppen

tgsnopec

Pris og verdi
Selvfølgelig betyr «timing» noe for sluttresultatet ditt som investor. Kjøpte du Kongsberg Gruppen på toppkursen på 160 kroner i 2011 har du, 3 år etter, fortsatt ikke fått igjen pengene. Men den gode verdiskapingen i selskapet gjør at du etter hvert får god avkastning selv om du kjøpte på et ugunstig tidspunkt. At sluttmarkedene er nokså svake for Kongsberg Gruppen og TGS Nopec, byr på muligheter for slike sterke selskaper. For investorene gir det i dag mulighet for å kjøpe aksjene til en pris under virkelig verdi. Vi tror på fortsatt god verdiskaping i begge selskapene.

Invester i solide forretningsmodeller
Det viktigste for en langsiktig investor er å satse på gode forretningsmodeller som er holdbare og som kan produsere høy kapitalavkastning og vekst i kapitalbasen over tid. Kjøper du gode selskaper med sterke forretningsmodeller, vil verdiskapingen fra disse selskapene sørge for god aksjekursutvikling for deg over tid. Dette forsøker vi å gjøre i våre fond.

Skrevet av

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.