All I want for Christmas

Fallende renter og lavere inflasjon gjorde at november ble enn svært god måned på børsene.

Julen kom tidlig i år, og markedene har fått akkurat det man ønsket seg. Inflasjonen har kommet ned uten at økonomien ser ut til å svekke seg nevneverdig. Ønskelisten for neste år er mer av det samme.


Børsutviklingen i november

November ble en usedvanlig sterk måned på børsene. Mange børser steg nesten 10 prosent. Oljeprisen var svak og Oslo Børs var blant de svakeste børsene i november med kun en beskjeden oppgang. Den viktigste faktoren bak børsoppgangen var fallende renter. 10 års renten i USA falt med 0,65 prosent. Det er det største rentefallet på en måned siden 80-tallet. For markedet kom julen tidlig i år. I de siste månedene har markedet fått hele ønskelisten på en gang. Inflasjonen har kommet ned, uten at økonomien ser ut til å svekke seg dramatisk. Sentralbankene signaliserer at renteoppgangen nærmer seg slutten. I tillegg har krigene i Ukraina og i Midtøsten ikke eskalert, og heller ikke ført til høyere oljepriser.

Markedet er for tiden veldig fokusert på rentene. Et hvert tegn til at sentralbankene vil slutte å heve rentene blir tolket veldig positivt på børsene. Markedet ønsker seg lavere renter, men ikke like lave som de var. Det er en vanskelig øvelse å få inflasjonen ned fra 10 prosent til 2,5 prosent uten å kjøle økonomien så mye ned at den når frysepunktet. Så langt derimot ser det ut til at sannsynligheten for å lykkes med dette er høyere enn for noen måneder siden. Derav den gode stemningen på børsene for tiden.

Aksjer, renter, krig og fred og sånn (ønskelisten for 2024)
Vi ønsker oss lavere renter i 2024. Siden inngangen til 2022 har markedet vært «plaget» av renteoppgangen. En del av våre selskaper i ODIN har falt mye, først og fremst på grunn av høyere renter. Små og mellomstore selskaper har gjort det vesentlig svakere enn de største selskapene i denne perioden. I våre fond er det en overvekt av små og mellomstore selskaper. Selv om vi investerer i selskaper med god inntjening og lite gjeld, er det mange mindre selskaper som har mye gjeld og liten inntjening. Den type selskaper blir ekstra hardt rammet når rentene stiger. Siden det er mye passive penger i markedet, har det blitt allokert penger fra mindre til større selskaper. Det betyr at «alle» mindre selskaper, også våre kvalitetsselskaper med lite gjeld, har blitt solgt. Stigende renter har vært en motvind for ODIN fond i snart to år. En rentetopp nå, og kanskje fallende renter, vil kunne bli en medvind for oss i året som kommer.

Selv om 2023 har vært et bra år i aksjemarkedet har det vært vanskeligere for alle som ikke har vært tungt investert i de såkalte syv uovervinnelige (Magnificent seven) i USA. Det er seks store IT selskaper pluss Tesla.

Disse syv selskapene har stått for en veldig stor del av avkastningen både i USA, men også på de globale børsene i år. I kjølvannet av en voldsom kursoppgang har selskapene også blitt svært dyre. Kjøper man i dag globale indeksfond går ca 25 prosent av midlene inn i syv selskaper som er priset langt høyere enn markedet. Prisingen av disse selskapene gir assosiasjoner til tech-boblen frem mot år 2000. I 2024 ønsker vi oss et marked der avkastningen kommer fra en bredere del av markedet. I ODIN kan vi ikke betale hva som helst for gode selskaper og vi er i veldig begrenset grad med på denne «hypen» rundt de syv store. Vi ønsker oss et mer edruelig marked der vi i enda større grad får betalt for å kjøpe gode selskaper til en fornuftig pris.

Det siste verden trenger nå er et oljeprissjokk. Vi ser med uro på utviklingen i geopolitikk, spesielt konflikten i Midtøsten, som har potensial til å utløse et slikt sjokk. Vi ønsker oss en fredeligere verden, noe som også vil være bra for å få ned inflasjonen og rentene. Da får vi heller leve med at Oslo Børs kanskje ikke blir den beste børsen, men heller det enn oljepriser på 150 dollar fatet. Skulle krigen i Midtøsten eskalere kan dette bli tilfellet. Resultatet av det blir lavere vekst, høyere inflasjon og mest sannsynlig børsfall.

Markedet har fått alt det trengte denne førjulen og er tydeligvis glade for det. Vi får håpe at ikke alle ønskene er «brukt opp» og at julenissen har mer i sekken også til neste år.

 

Skrevet av

Investeringsdirektør aksjer
Alexander Miller er utdannet MBA ved University of Wyoming samt Autorisert Finans Analytiker fra NHH/NFF.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.