2024 – Den gode, den onde og den grusomme

2024 kan bli som den kjente westernfilmen; en kamp mellom gode og onde krefter i finansmarkedene.

2023 ble et bra år til tross flere mørke skyer i horisonten. Lavere inflasjon og utsikter til lavere renter, gjorde at året endte meget bra. Vi tror imidlertid, som i filmen, at det gode vinner og er positive til utsiktene for 2024.


Børsutviklingen i desember

Desember ble nok en sterk måned på børsene. Markedet er fortsatt veldig rentefokusert. Rentene fortsatte
å falle, noe aksjemarkedene likte godt. Risikovilligheten er virkelig tilbake i markedet. Et godt eksempel på det er den IT tunge Nasdaq indeksen i USA. Den steg betydelig i desember og er opp 43 prosent i år. Dette
er det beste året for IT-aksjer siden 1999. Norske kroner styrket seg betydelig etter at Norges Bank, litt overraskende, hevet renten nok en gang. Den svake valutaen gjør at Norge sliter mer med å få ned inflasjonen enn mange andre land. Det er derfor ikke utenkelig at norske renter skal enda mer opp,
noe som sannsynligvis vil styrke krona.

2023 oppsummert
2023 har vært et år der markedene først og fremst var preget av renteutviklingen. Vi gikk inn i året med en skyhøy inflasjon, stigende renter og krig i Ukraina. I første halvår steg rentene enda mer. Vi opplevde også en bankkrise og i 4. kvartal brøt en ny krig ut i Midtøsten. Det høres ikke ut som ingredienser for en kraftig børsoppgang. Likevel ble 2023 et bra år på børsene. I løpet av året fikk markedet etter hvert oppfylt alle sine ønsker, og slutten av året ble nærmest et for-godt-til-å-være-sant-scenario.

Inflasjonene har kommet ned til nivåer som gjør at sentralbankene ser ut til å være ferdige med å heve rentene. Samtidig har ikke økonomiene blitt vesentlig svakere. Resesjonen som «alle» ventet på for et år siden kom aldri. Arbeidsledigheten er fortsatt lav i de aller fleste land, og det er lite som tyder på en kraftig resesjon. Siden oktober har de lange rentene falt kraftig og de er nå på samme nivå som ved inngangen til året. Dette har vært de viktigste grunnene til børsfesten på slutten av året. Dow Jones indeksen registrerte «all-time-high» rett før jul, og mange andre børser er veldig nærme. Det er akkurat to år siden børsene sist var på «all-time-high».

Selv om 2023 til slutt ble et godt børsår var det noen få selskaper som bidro til veldig stor del av avkastningen. Var man ikke investert i de «7 uovervinnelige» i USA er det slett ikke sikkert at 2023 ble like bra.

Hva vil 2024 gi oss?
2024 tror vi vil bli et år med en kamp mellom de gode og onde kreftene. Ikke helt ulikt den gamle Westernfilmen fra 1966 med Clint Eastwood i rollen som «den gode».

De gode kreftene i markedet er først og fremst knyttet til inflasjon og rentene. Inflasjonen nærmer seg nå et nivå der sentralbankene ikke behøver å øke rentene mer. Det er heller ikke mye som tyder på en kraftig avmatting i økonomien. Flere sentralbanker har signalisert at rentene kan bli kuttet i 2024. Et scenario med lavere renter og en fortsatt god økonomi vil være meget gunstig for aksjemarkedene. Da kan fort markedene stige enda mer enn de gjorde i 2023.

Det «onde» i 2024 er at rentene forblir høye, noe som vil øke sannsynligheten for en resesjon litt senere. En annen fare er at økonomiene blir mye svakere enn antatt. Jokeren her er arbeidsledigheten. Skulle den stige markant vil økonomien bremse opp. Da vil nok ikke børsene stige, men rentene vil komme betydelig ned. Obligasjoner og rentefond vil sannsynligvis gi en meget god avkastning hvis «den onde» skulle vinne. Den «grusomme» i 2024 er i stor grad knyttet til det geopolitiske. Krigen i Midtøsten kan eskalere og føre til et nytt oljeprissjokk. Det vil kunne føre til en kraftig resesjon og fallende børser.

Situasjonen rundt Taiwan og Kina har også potensiale til å kunne snu stemningen i markedet. Det farligste av alt er som oftest det vi kaller «svarte svaner». Det er hendelser som er umulige å spå og som også er lite sannsynlige. Men når de inntreffer kan de ha enorm betydning for markedet. Pandemien i 2020 er det siste eksempelet på en slik «svart svane». Skulle den «grusomme» vinne i 2024 må det nok en «svart svane» til.

Som i filmen tror vi at det mest sannsynlige er at «den gode» vinner til slutt. Utviklingen i markedet den siste tiden tyder også på at det er dette som er det forventede utfallet. Kombinasjonen av fallende renter og fortsatt god inntjening i selskapene tror jeg blir avgjørende for 2024.

Derfor setter jeg pengene mine på at 2024 blir året der «det gode» seirer til slutt. Slik som i filmen der Clint Eastwood rir inn i solnedgangen med et tilfreds smil om munnen.

 

 

Skrevet av

Investeringsdirektør aksjer
Alexander Miller er utdannet MBA ved University of Wyoming samt Autorisert Finans Analytiker fra NHH/NFF.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.