Vetle (21) pitchet selskaper til proffene

Som intern i ODIN fikk Vetle Forsland en forsmak på livet som aksjeanalytiker. Sjekk hva han fikk bryne seg på – og hva som overrasket han aller mest.

– ODIN ga meg full tillit fra dag én, slik at jeg kunne senke skuldrene og fokusere på å gjøre en best mulig jobb.

Ordene tilhører en ung og lovende analytikerspire som, slik han selv omtaler det, hadde privilegiet av å jobbe som analytiker hos oss i ODIN Forvaltning. I et seks ukers internship var Vetle Forsland nemlig et fullverdig medlem av det internasjonale teamet. Sammen forvalter fire porteføljeforvaltere og én analytiker fondene ODIN Europa, ODIN Global, ODIN USA og ODIN Emerging Markets.

– Jeg fikk et godt innblikk i hvordan en aksjeanalytiker jobber. En av de sentrale oppgavene har vært å “pitche” ideer til aksjer som passer ODINs fondsporteføljer. Hovedfokuset mitt ble å finne og jobbe med små og mellomstore kvalitetsselskaper, sier Vetle.

Hva mener ODIN med kvalitet?

– Slik jeg forstår det, ser ODIN etter selskaper med god finansiell historikk, som har levert over tid. I tillegg er det viktig med en ledelse som har eierskap – mange selskaper i aksjeporteføljen til ODIN driftes av såkalte “owner-operators” – selskaper hvor ledelsen eller andre nøkkelpersoner har en betydelig eierandel med en sterk, holdbar konkurranseposisjon, med høy lønnsomhet og gode vekstutsikter. Til slutt vil man selvfølgelig kjøpe dette til en fornuftig pris, forklarer ODIN-praktikanten.

Det finnes flere måter å finne slike selskaper på, ifølge Vetle. Personlig får han ideer og inspirasjon gjennom å snakke med andre investorer. I tillegg forteller han at Twitter er full av gullkorn, i alle fall dersom man følger de riktige kontoene.

– Lærte å stille de riktige spørsmålene

Vetle lå ikke akkurat på latsiden i de seks januar- og februar-ukene i ODINs tjeneste. Brorparten av arbeidet gikk med til å lete etter ideer, gjennom å lese årsrapporter, analyser, nyhetsbrev, screening-resultater, Twitter-sider og blogger.

– En håndfull av ideene brukte jeg ekstra tid på, og tiden ble brukt til å besvare spørsmål: Er dette en god investering? Hvor mye kan selskapet vokse over tid? Hvor stor markedsandel har selskapet nå, og hvor stor er den om 10 år? Kan selskapet øke marginene? Er selskapets markedsposisjon bærekraftig? Hvorfor velger kundene selskapets produkter? analyserer den fremadstormende aksjeanalytikeren.

Hver torsdag pitchet Vetle en gruppe selskapsanalyser til resten av teamet, hvor ideene ble diskutert i plenum. For Vetle ble spesielt denne tiden verdifull; å sitte tett på med profesjonelle aksjeplukkere, og det var nettopp her han lærte å stille de riktige spørsmålene.

– Hvordan tenker ledelsen? Hvordan tenker kundene? Hvor sterke er konkurransefortrinnene? Hvorfor prises selskapet som det gjør? Etter hver diskusjon konkluderte vi om selskapet kunne være en potensiell kandidat for fondene eller ikke. Dersom en potensiell investering så attraktiv ut, diskuterte vi hva som var det neste naturlige steget i analyseprosessen. Hvilke spørsmål må besvares, før det eventuelt kan konkluderes om dette er et selskap det er verdt å investere i? spør han retorisk.

Tett på beslutningene

Det var lærerikt å oppleve hvordan ODIN arbeider under hele beslutningsprosessen, fra idéfasen til en endelig konklusjon, ifølge Vetle.

– Jeg ble imponert over hvor godt Internasjonal-teamet jobbet sammen. Det var som en velsmurt maskin!, sier han.

I korthet kan beslutningsprosessen oppsummeres med følgende fire steg:

  1. Idéfasen
  2. Analysefasen
  3. Diskusjonsfasen
  4. Beslutningsfasen

Det naturlige steget videre etter en lovende pitch betyr ofte et møte med analytikere som dekker selskapet, og senere et møte med ledelsen. I mange tilfeller skjer den viktigste delen av arbeidet her.

– Kort oppsummert forsøkte vi å samle tilstrekkelig informasjon til å utarbeide en full intern analyse, og besvare de viktigste spørsmålene for å forstå selskapet. Den mest verdifulle delen av analysen finnes ofte lang forbi investorpresentasjonen, påpeker Vetle.

– Overrasket over fokuset på bærekraft

På sin første dag fikk Vetle blant annet vite at ODIN ikke er eksponert mot industrier som olje og gass eller iGaming i fondene han jobbet med, noe som kom litt overraskende på.

– ODIN legger mye fokus på bærekraftige investeringer, og plukker selskaper som tar menneskerettigheter, arbeidsvilkår, klima og forretningsetikk seriøst. For eksempel skulle jeg ha med en liten ESG-analyse når jeg presenterte et selskap i dybden, hvor man ser på hvordan selskapet stiller seg til områdene “Environment”, “Social” og “Governance” (ESG). I retrospekt gir det masse mening, både fra et kundeperspektiv og investeringsmessig, men jeg var ikke klar over hvor stort fokus det egentlig er på bærekraft i fondsindustrien.

– Jeg er takknemlig for alt jeg har lært, og at jeg fikk sitte så tett på i hele beslutningsprosessen, avslutter Vetle Forsland.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.