Verdi over hele fjøla

Folk elsker å putte ting bås. Kanskje ikke så rart. Det er jo bare et forsøk på å gjøre noe vanskelig enklere å forholde seg til. Så hvorfor ikke?

Denne artikkelen ble først publisert i Kapital – utgave 20 – 2016

Et klassisk eksempel fra aktiv forvaltning finner vi innen investeringsstil. Enten fokuserer en investor på verdiselskaper, eller så foretrekkes vekstselskaper. Et verdiselskap er et selskap karakterisert av lavt forhold mellom pris og bokførte verdier, og pris i forhold til inntjening – eller høy direkteavkastning. Vekstselskaper, ofte benevnt som kvalitetsselskaper, er bedrifter hvor investor fokuserer på stabilitet, nivå og trend på marginer, eller kapitalavkastning.

Hvilke type selskap som gir investorene best avkastning i form av kursstigning og utbytte, har en tends til å gå i sykluser. Og syklene kan være lange. Såkalte vekstelskaper har nå over flere år gjort det bedre enn verdiselskaper. I år har dette snudd, og verdi har gjort et realt come-back.

Men stopp litt. Betyr det at de som investerer i kvalitetsaksjer ikke kjøper verdi? Åpenbart ikke. Enhver forvalter – inkludert vi – vil hevde å kjøpe aksjer en tror på. Det vil si selskaper som har verdi, og det uavhengig av hvorvidt noen karakteriserer et selskap som verdi eller vekst.

Tre ulike syn på verdi

ODIN er således en verdiinvestor. Vi leter etter underprisede selskaper som gir oss god avkastning over tid. Samtidig er vi bevisst på at vi må jobbe etter en investeringsmetodikk som ikke låser oss til et punkt på den klassiske verdi-vekst linjen. Tilnærmingen må være fleksibel, slik at vi kan se de ulike egenskaper og kvaliteter til alle typer selskaper opp i mot prisen vi er villige til å betale.

Det er åpenbart en logisk sammenheng mellom kvalitet og pris, selv om det også finnes mange eksempler på det motsatte. Definerer vi kvalitet som stabilitet og nivå på selskapets kapitalavkastning, ser vi konturene av tre ulike grupper av selskaper.

sammenheng mellom kvalitet og pris

 

  • selsksap med behov for endring
  • selskap som opererer i sykliske bransjer
  • selskap som opererer med betydelige konkurransefortrinnDette gir oss tre ulike tilnærminger til verdi, med andre ord tre ulike «verdiunivers» for analyse og tolkning.

Selskaper i behov av endring

Bedrifter med lav lønnsomhet trenger endring og forbedring drevet av selskapet selv. Forholdet mellom pris og bokførte verdier er gjerne lavt, da avkastningen på kapitalen er lav. Hvis selskapet mestrer å snu skuta, vil kapitalavkastningen bedres og prisen investorene er villige til å betale øke.

Selskaper som opererer i sykliske bransjer

Uansett hvor bra selskapet er, vil resultater i stor grad være prisgitt faktorer utenfor selskapenes kontroll. Dette gjelder både på tilbud- og etterspørselsessiden, og bevegelsene medfører at kapitalavkastningen vil svinge mye over tid. Innenfor denne kategorien er det lett å la seg lure av prisingsmultiplene. Et lavt forhold mellom pris og inntjening betyr ikke nødvendigvis at det billig.  Nøkkeltallet er jo ofte på sitt laveste på toppen av en inntjeningssykel.

Selskaper med tydelige konkurransefortrinn

Selskaper innenfor denne kategorien har gjerne egenskaper eller eiendeler, som sikrer høy lønnsomhet og stabil vekst. Men kvalitet og stabilitet koster, noe som ofte reflekteres i høye prisingsmultipler. Opplevd «høy kvalitet» er i tillegg ingen garanti for at ting alltid vil gå bra. Risikofaktorene er bare annerledes og med andre utfallsrom.

Uansett, så finnes verdi i form av potentiale for god avkastning langs hele verdiaksen. Sannsynligheten for at et dårlig selskap endres til å bli veldig bra, er imidlertid lav. Lav sannsynlighet gir dog høy gevinst. Finner en selskapet som går fra å være dårlig til å bli bra, blir avkastningen tilsvarende. Sannsynligheten for at et godt selskap forblir et godt selskap, er imidlertid stor. I våre porteføljer velger vi å fokusere mest på det siste.

 

Skrevet av

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.