Valgmøte i ODIN

Det årlige valgmøte står for døren, og i den forbindelse ønsker vi andelseiere i ODINs verdipapirfond velkommen.

Tid: Onsdag 10. april 2024 – kl 14:00
Sted: ODIN Forvaltning, Haakon VIIs gate 10, Oslo

Det vil bli avholdt valgmøte for verdipapirfondene:

ODIN Aksje, ODIN Bærekraft, ODIN Eiendom, ODIN Emerging Markets, ODIN Global, ODIN Norden, ODIN Norge, ODIN Sverige, ODIN USA, ODIN Small Cap, ODIN Micro Cap, ODIN Europeisk Obligasjon, ODIN Kreditt, ODIN Likviditet, ODIN Nordisk Kreditt, ODIN Norsk Obligasjon, ODIN Rente, ODIN Sustainable Corporate Bond, SpareBank 1 Indeks Global, SpareBank 1 Alt-i-ett 100, SpareBank 1 Alt-i-ett 80, SpareBank 1 Alt-i-ett 50, SpareBank 1 Alt-i-ett 20, SpareBank 1 Norge Verdi, SpareBank 1 Utbytte, SpareBank 1 Verden Verdi, SR-Bank 80, SR-Bank 50 og SR-Bank 20.

Til behandling foreligger:
1) Godkjenning av innkalling
2) Valg av to andelseiere til å underskrive protokollen
3) Valg av andelseierrepresentanter til styret i ODIN Forvaltning AS
4) Valg av medlemmer til valgkomité for andelseierrepresentanter til styret i ODIN Forvaltning AS
5) Eventuelt

Andelseiere som har spørsmål som ønskes drøftet på valgmøte må melde disse skriftlig til styret i ODIN Forvaltning AS innen en uke før valgmøte avholdes.

Stemmegivning:
Andelseiere i ODIN kan forhåndsstemme i perioden 19. mars til 10. april kl. 10.00 ved å sende Stemmeseddel via post til ODIN Forvaltning AS, Postboks 1771 Vika, 0122 Oslo eller e-post til legal@odinfond.no. Stemmeseddel kan også fås ved å kontakte Kundeservice på telefon 24 00 48 04.

På valgmøtet justeres stemmeretten slik at andelseiere som eier lik verdi får likt antall stemmer. Med unntak av valgene kan valgmøte ikke treffe vedtak som binder fondene eller forvaltningsselskapet.

Med vennlig hilsen
Styret i ODIN Forvaltning AS

 

Valg av andelseierrepresentanter til styret i ODIN Forvaltning AS:
Valgkomiteen for de andelseiervalgte styremedlemmene i ODIN Forvaltning AS avgir følgende innstilling til valg av styremedlemmer og varamedlem 2024:

Christian S. Jansen – gjenvelges som styremedlem for ett år
Marianne Heien Blystad – gjenvelges som styremedlem for ett år
Andreas Holmen – gjenvelges som varamedlem for ett år

Valg av medlemmer til valgkomité for andelseierrepresentanter til styret i ODIN Forvaltning AS:
Styret i ODIN Forvaltning AS har vedtatt å fremme følgende innstilling til valgmøte 2024 – Valg av medlemmer til valgkomité for andelseierrepresentanter til styret i ODIN Forvaltning AS:

Olav Sem Austmo – gjenvelges for to år
Marianne E. Johnsen – gjenvelges for to år
Nils Petter Hollekim – velges for to år


Påmelding til valgmøtet senest tirsdag 9. april 2024:

E-post: kundeservice@odinfond.no, telefon: 24 00 48 04, faks: 24 00 48 01,
eller pr. post: ODIN Forvaltning AS, Postboks 1771 Vika, 0122 Oslo Att.: Kundeservice

 

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.