Usikkerhet og uro i aksjemarkedet

Etter et svært sterkt avkastningsår i 2015, har januar vært en veldig svak måned med fallende aksjekurser, noe som har skrelt av deler av fjorårets avkastning.

Hva er det som skaper disse store svingningene? Er dette en korreksjon? Les intervjuet med vår Senior porteføljeforvalter, Oddbjørn Dybvad. Han gir noen svar på hva som skaper de store svingningene vi ser nå om dagen.

Turbulensen i aksjemarkedet har fulgt oss inn i februar, hva er det som skaper denne uroen i markedet?
– Det har vært et bredt globalt markedsfall hvor spesielt finansaksjer globalt og selskaper som selger varige konsumvarer har fått seg en real trøkk, forteller Oddbjørn Dybvad. Uro rundt kapitaldekningen til en rekke banker på kontinentet og i USA, og «Kina-uro» skaper svingninger på børsene. Han forteller videre at en rekke investorer begynner å stille spørsmålstegn til om kapitaldekningen er høy nok i enkelte banker, og om det trengs mer påfyll av egenkapital. Store toneangivende banker som Deutsche Bank, Barclays og Standard Chartered har falt 30-40 % i år. I ODIN har vi lenge vært skeptiske til store internasjonale banker utenfor våre nordiske hjemmemarkeder. Derfor eier vi ingen banker i ODIN Global og ODIN Europa. Nordisk finans har klart seg betydelig bedre enn de europeiske og amerikanske bankene. Sistnevnte er bedre kapitalisert.

Er dette en korreksjon?
– Korreksjoner kommer og går. Vi tror dette er en korreksjon på lik linje med det vi opplevde i 2011 da globale aksjer falt drøyt 20 prosent i løpet av noen hektiske høstuker grunnet uro rundt avtakende kinesisk vekst og euro-uro.

Hva bør våre kunder gjøre nå?
– Om du som kunde har økonomiske forpliktelser du skal møte på kort sikt bør du være forsiktig med å spare i aksjer. For de med lang tidshorisont gir dette gode kjøpsmuligheter i gode selskaper. Fondene klarer seg relativt bra i uroen og det dukker stadig opp selskaper som begynner å bli veldig attraktivt priset. Vi benytter de mulighetene dette gir oss, sier Oddbjørn Dybvad

Han forteller videre at i de siste ukene har aksjer falt uten at resultatestimatene har falt nevneverdig. Aksjer har derfor blitt billigere enn de var for noen måneder siden. I ettertid viser det seg ofte at det lønner seg å benytte slik markedsuro til å øke sparingen snarere enn det motsatte – under forutsetning av at tidshorisonten er lang.

Hva gjør du som forvalter nå?
– Om aksjene skulle fortsette å falle ser vi gode muligheter til å kjøpe selskaper av høy kvalitet som frem til nå har vært for dyre for oss. Vi har kontanter i fondene, og er veldig komfortable med selskapene vi allerede eier. Disse selskapene har gitt oss god avkastning og vil fortsette med det, sier Dybvad.

Han forteller videre at ODIN ikke tror dette er starten på en lang nedtur for globale aksjer.
– Vi vet at aksjene og fondene våre svinger over tid. Vi har gang på gang sett at kunder som sitter i ro, og som faktisk øker sparingen i svake markeder, får den aller beste langsiktige avkastningen.

Skrevet av

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.