Urolige markeder

Konflikten i Ukraina har allerede fått ringvirkninger i råvaremarkedet, og kan eskalere ytterligere i tiden fremover. Særlig merkes det i olje- og gassmarkedet hvor prisene øker betydelig.

Det er en svært alvorlig situasjon for Europa når Russland nå velger å invadere Ukraina. Det er en tragedie for det ukrainske folk og en ulykke for hele det russiske folk. For verdensøkonomien betyr ikke disse to landene særlig mye, men konflikten har allerede fått ringvirkninger i råvaremarkedet, og kan eskalere ytterligere i tiden fremover. Særlig merkes det i olje- og gassmarkedet hvor prisene øker betydelig, og kommer på toppen av en allerede høy prisvekst. Eskalerende priser vil kunne føre til at kjøpekraften hos mange i vesten blir redusert, og dermed føre til lavere vekst i verdensøkonomien, selv om det er andre faktorer som trekker i motsatt retning.

Det er for tiden uoversiktlig, noe som kan gi ruglete markeder i en periode. Normalt gir ikke krigshandlinger i seg selv nedgang på verdens børser. Ofte har vi sett at uroen i forkant har gitt fall på børsene, mens selve krigsutbruddet har sendt børsene opp. Forklaringen er at markedet ikke liker usikkerhet, når situasjonen er blitt mer avklart, selv med et verste utfall, så blir markedene mer rasjonell. Da blir det igjen mer fokus på hva konflikten egentlig betyr for verdensøkonomien.

Vi skjønner at dette kan oppleves ubehagelig, både på det menneskelige plan og som investorer, men slike korreksjoner er dessverre noe man må regne med skjer med ujevne mellomrom. Børsen ville sannsynligvis ikke ha gitt like god langsiktig avkastning hvis det aldri var perioder med urolige børser.

Hva vil dette si for meg som investert i ODIN-fond?
For oss i ODIN er vi fortsatt mest opptatt av de gode selskapene. 95 % av tiden bruker vi på å finne selskapene vi tror kommer til å utvikle seg mest, som har best marginer og høyest avkastning på kapitalen. Men når det er sagt så monitorer vi situasjonen nå nøye.

Vi vil advare mot å forsøke å time markedet – ved å selge seg ut, for så å kjøpe seg inn igjen på lavere nivåer. I de fleste tilfellene taper en penger på slike handler. Vi vil oppfordre til å tenke langsiktig. Det som skjer i Ukraina er en stor menneskelig tragedie, men for en investor gjelder det å fokusere på de økonomiske konsekvensene. Hvis en har ledige midler så kan en slik hendelse som vi nå ser være et godt kjøpstidspunkt for de som har lange briller.

Adm. direktør Bjørn Edvart Kristiansen

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.