Uroen på børsene er bare støy for den langsiktige

Selskapene i fondene har like gode utsikter i dag som for noen dager siden. Det lureste du kan gjøre er derfor å sitte stille. Selv benytter vi muligheten til å kjøpe mer av de gode selskapene vi allerede har i fondene.

De siste dagene har aksjer verden over falt. Årsakene til fallet er flere, men mange peker på frykten for økt inflasjon. Hvis prisene generelt i samfunnet skulle øke, vil det nok drive opp rentene ytterligere. I USA kan vi allerede se at prisen for å låne penger er på vei opp, så det er ikke overraskende at mange peker på det som årsak til børsfallet.

Høyere renter betyr gjerne at aksjer prises lavere

Aksjemarkedet er priset høyere i dag enn for noen år siden. Det skyldes gode resultater fra selskapene de siste årene, men også at rentene har holdt seg lave. Høyere renter fører som regel til at aksjer prises lavere.

Samtidig bør du huske at oppgangen i aksjemarkedet de siste årene i stor grad har vært drevet av sterke resultater hos selskapene vi har investert i. Den positive utviklingen i selskapene er uendret. Det er altså ingen grunn til bekymring, da utsiktene fortsatt er gode.

Våre forvaltere kjøper mer av de gode selskapene

Skulle aksjemarkedet falle videre vil vi bruke midler fra nytegning i fondene til å kjøpe mer av de selskapene vi allerede eier. Dette er selskaper som vi mener vil levere gode resultater over tid. Hvordan de prises i aksjemarkedet påvirker avkastningen i fondene på kort sikt, men over tid er det utviklingen i selskapenes resultater som avgjør.

Det er normalt å se aksjemarkedet svinge som nå

Svingningene du har sett de siste dagene er normale. Samtidig er verdiene i selskapene vi investerer i mye mer stabile enn aksjekursene tilsier. Utsiktene til selskapene er nemlig like gode i dag som de var før børsfallet startet.

Det er i urolige tider langsiktigheten din blir satt på prøve. Erfaring tilsier at det lureste du kan gjøre er å sitte stille, og ikke la følelsene ta overhånd. Få ting er dyrere enn å selge i panikk, for så å ikke komme inn igjen når markedet igjen stiger.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.