Uro på globale aksjemarkeder

Etter et svært sterkt avkastningsår i 2015 har starten på børsåret 2016 vært svak med fallende aksjekurser. Svake aksjemarkeder i Kina gjør at flere stiller spørsmålstegn ved den kinesiske økonomien og effekten på global økonomi.

Turbulensen de siste dagene skyldes for det første at nye industriproduksjonstall fra Kina på nyåret var svake, noe de for øvrig har vært over flere måneder. Samtidig har kinesiske myndigheter latt den kinesiske valutaen svekke seg. Flere stiller derfor spørsmålstegn til hvilken kontroll myndighetene i Kina har over økonomien i en viktig omstillingsfase. De lokale børsene i Kina har falt mye på få dager og ble i natt stengt etter 7 prosent markedsfall.

Kinesiske aksjer faller

At det kinesiske aksjemarkedet er volatilt er ikke noe nytt. Dette så vi også gjennom høsten 2015. Men forsøk på å styre børsutviklingen gjennom reguleringer og intervensjoner i form av støttekjøp bidrar snarere til økt uro og usikkerhet enn det motsatte. Omstillingen i Kina fra en svært investeringsdrevet økonomi til en mer konsum- og tjenesteorientert økonomi vil fortsette. En slik omstilling vil naturlig nok føre til en del usikkerhet, og vi tror svingningene vil vedvare på de lokale børsene. Den kinesiske økonomien er viktig for global økonomi, men det kinesiske aksjemarkedet er av liten betydning for de globale aksjemarkedene.

Fallende oljepris – vi tror på bedre markedsbalanse

Frykt for svak utvikling i den kinesiske økonomien har også bidratt til at oljeprisen har fortsatt å falle. På kort sikt er tilbudet i oljemarked høyere enn etterspørselen, men vi mener markedsbalansen er iferd med å bedres. Markedsdynamikken virker i oljemarkedet også. Tilbudet av olje er på vei ned og vi ser at de lave prisene får positive etterspørselseseffekter, blant annet i USA. Dagens lave energipriser stimulerer økonomisk vekst globalt, eksemplifisert gjennom økt bilsalg og bensinetterspørsel i USA i 2015.

ODINs eksponering mot Kina

Vi har over flere år hatt svært lite direkte eksponering mot kinesiske aksjer. I vårt emerging markets fond har vi kun ett selskap notert i Hong Kong – koffertprodusenten Samsonite. I vårt globale fond har vi ingen direkte eksponering. På tvers av ODINs fond har vi naturligvis noe indirekte eksponering ettersom kinesisk økonomi spiller en viktig rolle globalt. Enkelte av disse aksjene får noe røffere behandling på børsene i disse dagene, uten at vi tror de underliggende fundamentale driverne for disse selskapene har endret seg.

Hva gjør ODIN?

Om aksjene skulle fortsette å falle ser vi gode muligheter til å kjøpe selskaper av høy kvalitet som frem til nå har vært for dyre for oss. Vi har kontanter i fondene og er veldig komfortable med selskapene vi allerede eier. Disse selskapene har gitt oss god avkastning og vil fortsette med det.

Vi tror ikke dette er starten på en lang nedtur for globale aksjer. Vi vet at aksjene og fondene våre svinger over tid. Vi har gang på gang sett at kunder som sitter i ro, og som faktisk øker sparingen i svake markeder, får den aller beste langsiktige avkastningen.

Skrevet av

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.