To børsnoteringer til ODIN Eiendom

ODIN Eiendom har fått to nye selskaper i løpet av høsten.

Stockholmsbørsen har fått to nye eiendomsselskaper i løpet av høsten. Offentliga Hus ble notert på First North Premier Growth listen 23. oktober, og torsdag 19. november ble Fortinova Fastigheter notert på den samme listen. ODIN Eiendom deltok i begge emisjonene.

Offentliga Hus

Offentliga Hus er et eiendomsselskap i segmentet for «samhällsfastigheter». Det vil si eiendommer med skattefinansierte leietakere. Børsnoteringen gjør det mulig for selskapet å fortsette å vokse innen de tre hovedsegmentene: kontor for offentlig forvaltning, helse og omsorg og utdanning.

Selskapet har i dag en eiendomsportefølje verdt nesten 9 milliarder svenske kroner. De har tydelige vekstambisjoner med fokus på flere oppkjøp og sikter på en notering på Nasdaq Stockholms hovedliste.

Det tydelige fokuset på eiendommer med samfunnsnyttige tjenester, som «samhällsfastigheter» er, gjør selskapet veldig interessant. I tillegg har ledelsen erfaring fra eiendomsselskapet Stendörren, hvor de gjennomførte en lignende vekstreise.

Emisjonen og børsnoteringen ble gjennomført i et turbulent marked, og aksjen handlet ned under 12 kroner den første uken (emisjonskurs 13,40 kroner). Vi har passet på å kjøpe litt mer og eier nå rett under fem prosent av selskapet.

2020 har vært bra for selskapet hittil, og de har kjøpt nye eiendommer for 2,6 milliarder kroner per 23. oktober, hvorav størstedelen gjelder eiendommer med god kontantstrøm. De har hele tiden rendyrket eiendomsporteføljen sin, og den er nå ytterligere konsentrert til Sveriges vekstregioner.

Fortinova

Fortinova er et eiendomsselskap innen boligsegmentet med fokus på Vest-Sverige. Det ligger i Varberg og drives av to dyktige entreprenører, som har vist at de kan bygge verdi i dette området. Også dette selskapet fokuserer på vekst, og vil bygge en større portefølje med utleieeiendommer.

Selskapet eide per 31. august eiendommer til en verdi av 2 261 millioner svenske kroner, hvorav boligeiendommer utgjør rundt 86 prosent. Den resterende delen av eiendommene består av «samhällsfastigheter» og næringseiendom.

John Wennevid og Ann Marie Derengowski, ansatte i Fortinova, ringte i Nasdaq-klokken som var på midlertidig besøk til Varbergs Stadshotell.]

John Wennevid og Ann Marie Derengowski, ansatte i Fortinova, ringte i Nasdaq-klokken som var på midlertidig besøk til Varbergs Stadshotell.

Utleieboliger er attraktivt da dette segmentet anses som stabilt og med lavere risiko gitt sær-svensk regulering av leiepriser, som holder leiepriser under markedspris, særlig i sentrale strøk.

Det paradoksale er at denne reguleringen gjør at Sverige ikke har et fungerende utleiemarked, men den fører også til lav ledighet for eldre eiendommer med god beliggenhet – og det uavhengig av konjunktur. Det fører også til at leietakerne sjelden har problemer med å betale husleien. Alt dette gjør selskaper som eier gårder med utleieboliger til attraktive investeringsobjekt.

Med disse to nykommerne består ODIN Eiendom nå av 25 selskaper.

Svensker frir til Entra

Entra, som var fondets sjette største investering, kunngjorde 24. november at det kunne komme et bud på selskapet. Aksjen steg ti prosent i løpet av dagen, og det fyrte opp under spekulasjonene. Svenske SBB kunngjorde dagen etter at de hadde bydd tilsvarende 165 norske kroner per aksje, i en kombinasjon av kontantbetaling og aksjer i SBB.

Castellum kom med et bud på 171 norske kroner aksjen dagen etter – også det i en kombinasjon av kontantbetaling og aksjer i Castellum. Andelen kontanter i SBB sitt bud var imidlertid større.
Den norske staten valgte så å selge eierandelen sin på rundt åtte prosent til Castellum. Det skjedde til samme pris per aksje som i budet. Men til forskjell fra oss andre fikk den norske staten kontant betaling. En mildt sagt merkelig transaksjon fra den norske stat.

Fortsettelse følger, men Entra er verdt mer enn 171 norske kroner aksjen. Så vi håper på høyere bud, fra disse to eller fra en ny budgiver. Uansett er det positivt med interesse for selskapene vi eier og for eiendomssektoren at både SBB og Castellum ønsker å kjøpe Entra til en pris lik de underliggende verdiene, eller til og med mer.

Den 7. desember flagget svenske eiendomsselskapet Balder at de kjøpt rett over fem prosent av Entra. Det er tydelig at Entra har mange beundrere i Sverige

Fondets posisjonering

Eiendomssektoren har ligget etter resten av selskapene på børsen i år. Det skyldes at pandemien har rammet aksjekursene til eiendomsselskapene hardere. Men det er store forskjeller mellom de ulike segmentene innen eiendomssektoren.

Handel og hotell har hatt det tøffest, mens logistikk, boliger og «samhällsfastigheter» allerede har hentet inn mye av kursfallet fra i vinter. Kontor er påvirket, men ikke like mye som handel og hotell. I fondet eier vi selskaper i alle segmentene. Men mest i kontor, i overkant av 1/3 av fondet, og litt under 1/3 i logistikk. Bolig utgjør 15 prosent og handel 7 prosent, mens hoteller er under 5 prosent.

Vi mener nedsalget i selskapene som opererer innen kontor har vært overdrevent. Trenden med å jobbe hjemmefra fortsetter. Men vi tror ikke den vil være så negativ for eiendom som mange frykter. Budkrigen om Entra viser at det fortsatt er interesse for kontorselskaper.

Trykk her for å lese mer om ODIN Eiendom.

Skrevet av

Investeringsdirektør renter
Nils Hast er utdannet sivilingeniør ved Kungliga Tekniska Høgskolan i Stockholm.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.