A tale of two companies

I motsetning til Charles Dickens “A tale of two cities” er denne fortellingen ikke en fiksjon fra Den Franske Revolusjon, men en historie fra den virkelige verden og fra den nære finansfortid.

I diagrammet nedenfor vises avkastningen på egenkapitalen for to selskaper i løpet av en 8-årsperiode. Vi har vært kreative og kalt selskapene for «selskap blå» og «selskap rød», og forsøkt å finne to selskaper med relativt lik profil på egenkapitalavkastningen i perioden. Begge selskapene genererer høy avkastning på egenkapitalen og har en noe fallende profil på avkastningen.

Graf A

 

Men bak disse avkastningstallene skjuler det seg en hemmelighet. De siste 10 årene har investorene i de to selskapene avslørt hemmeligheten gjennom å sende den ene aksjen opp 400 %, og sørget for at den andre aksjen fortsatt står på stedet hvil. Vi trenger bare å se på kursgrafene til de to selskapene nedenfor i samme periode, så skjønner vi, i ren Charles Dickens stil, at det er et drama som har utspilt seg i kulissene. Hvordan kan denne forskjellen i kursutvikling være mulig?

Graf B

Svaret på gåten, som investorene har løst, er forskjellen i selskapenes investeringsmuligheter. Det røde selskapet har vært i stand til å investere mye til den høye kapitalavkastningen, og dermed økt topplinjen mye. Det andre selskapet har hatt større utfordringer med å sysselsette ny kapital i vekstmuligheter.

Det røde selskapet har skapt store verdier i perioden gjennom å sysselsette stadig mer kapital til høy avkastning. Det blå selskapet har dessverre ikke hatt de samme mulighetene.

Det blå selskapet er et veldrevet selskap, noe som reflekteres i den høye egenkapitalavkastningen, men når selskapet ikke lenger klarer å sysselsette mer kapital til den høye avkastningen så skaper ikke selskapet verdier. Uten verdiskaping – ingen positiv kursutvikling.

Alfa og omega

Å investere i selskaper som har muligheter for å sysselsette ny kapital til høy avkastning er alfa og omega i aksjemarkedet. Charles Dickens roman ender i gråt og forferdelse for enkelte karakterer mens andre fortsetter å leve en nokså ubekymret tilværelse. Slik har også historien vært for aksjonærene i disse to selskapene.

Skrevet av

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.