Sverigefond forvaltet med internasjonale øyne

ODIN Sverige troner på toppen avkastningsmessig hittil i år med en avkastning på over 40 prosent i slutten av september.

ODIN Sverige’s forvalter, Vegard Søraunet, har de siste årene bygd opp en internasjonal erfaringsbase gjennom å ha forvaltet ODIN Global og ODIN Global SMB sammen med Oddbjørn Dybvad. I tillegg forvalter han ODIN Emerging Markets sammen med Oddbjørn siden oppstarten i desember 2010.

Vegard Søraunet - ODIN

Dette har gitt ham et unikt perspektiv med internasjonal karakter som har vist seg å være en vellykket bakgrunn for forvaltningen av ODIN Sverige. ODIN Sverige troner på toppen avkastningsmessig hittil i år med en avkastning på over 40 prosent i slutten av september.

Da Vegard Søraunet tok over forvaltningen av ODIN Sverige, kom det en del negative reaksjoner fra de svenske forvaltermiljøene. Vegard Søraunet hadde allerede gjort suksess sammen med Oddbjørn Dybvad i oppbyggingen av ODINs globale fond og Emerging Markets fondet, men han hadde ingen direkte erfaring med det svenske aksjemarkedet.

– Da jeg overtok forvaltningen av ODIN Sverige viste det seg at jeg hadde et litt annerledes og mer internasjonalt perspektiv på forvaltningen enn kanskje mange av de Stockholms-baserte forvalterne. Det betydde blant annet at jeg tok inn selskaper som ikke ble betegnet som interessante i svenske forvalteres øyne, men hvor jeg så potensialet i selskapene i et globalt perspektiv. I flere tilfeller kjente jeg også godt til selskapenes internasjonale konkurrenter som betydde at jeg kunne vurdere dem på en annen måte.

Utenlandske markeder blir stadig viktigere
Ett av de selskapene Vegard Søraunet tenker spesielt på er Loomis som jobber med effektiv kontanthåndtering og kan dra stor nytte av trenden som viser at banker i USA utkontraherer slike tjenester til selskap som Loomis.

– Det internasjonale markedet blir stadig viktigere for svenske selskaper, og med min bakgrunn har jeg lettere for å velge flere selskaper som er godt posisjonert til å hevde seg internasjonalt, ikke bare på det svenske markedet. Generelt er Asia, USA og Latin-Amerika viktige markeder for svenske selskaper, og mer enn 60 prosent av omsetningen til de selskapene vi har i ODIN Sveriges portefølje kommer fra utenlandske markeder.

Balansert og konsentrert portefølje
I en global verden har det i de siste årene blitt mer sammenheng mellom de enkelte lands aksjekursutvikling. På den globale arena oppnår man best diversifisering gjennom å spre sine investeringer på ulike sektorer. Dette har også blitt et fokusområde i forvaltningen av ODIN Sverige.

– Selv om jeg ser etter enkeltselskaper er målet å finne de aller beste selskapene i hver sektor. Siden jeg startet forvaltningen av ODIN Sverige har jeg blant annet tatt ned eksponeringen mot industriselskaper, mens jeg har økt mot konsumsektoren, helserelaterte- og telekommunikasjonsselskaper . Fondet har ingen eksponering mot energisektoren, da jeg ikke finner tilstrekkelige attraktive selskaper i den sektoren til å investere i.

– Samtidig har fondet en svært konsentrert portefølje med 25-35 innehav. Dette resulterer i større eierandeler som tillater oss å jobbe aktivt med våre investeringer. Vi kan påvirke ledelsen, og vi får muligheter til å legge fram våre ideer om hvordan vi mener styret/ledelsen i selskapene bør jobbe for på sikt å skape aksjonærverdier.

En erfaren verdiforvalter
Selv om Vegard Søraunet har brakt nye ideer til forvaltningen av ODIN Sverige, er forvaltningsmetoden godt utprøvd gjennom flere år. ODIN benytter sin egen forvaltningsfilosofi, med hovedfokus på verdiforvaltning i alle fond. Dette gjør at de nordiske og globale teamene i ODIN har stort utbytte av hverandre.

– Noen av de faktorene vi leter etter er sterk verdiskapning, stabile marginer og at det ikke kreves så mye kapital for videre vekst. I tillegg liker vi strukturell vekst, det betyr at markedet utvikler seg på en måte som er gunstig for selskapets vekst. Et godt eksempel er Sweco, et teknisk ingeniørselskap som er godt posisjonert for å dra nytte av den trenden som går mot mer teknisk utfordrende løsninger i byggebransjen.

De selskapene ODIN Sverige har i porteføljen i dag, gjør Vegard Søraunet trygg på en positiv utvikling for fondet i fremtiden.

– Vår portefølje består av kvalitetsselskaper med stort potensiale i sine respektive markeder de kommende 3-5 årene. Siden vi ikke kan si nøyaktig når de forskjellige selskapene når opp til vår målkurs kan utviklingen variere på kort sikt, men i et lengre perspektiv kjenner jeg meg trygg på at vi vil oppnå gode resultater med den porteføljen vi har i fondet i dag, avslutter han.

Se mer om ODIN Sverige her

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.