Svenske kvalitetsselskaper er i verdensklasse

I ODIN leter vi etter å investere i kvalitetsselskaper til attraktive priser. Sverige, i tillegg til USA og Sveits er ledende hva gjelder verdiskaping i 2014.

Dette gir et utmerket utgangspunkt for å finne gode investeringer til ODIN Sveriges portefølje. Både Sverige, Sveits og USA er land som viser gode evner til å takle omstillinger og oppmuntrer til entreprenørskap. Dette har i igjen utviklet sektorer og gjort selskaper til verdensledende aktører. Store og stabile eiere i Sverige har fått selskapene til å fokusere på høy utdeling og gitt god avkastning til aksjonærene, men har også vist i særklasse god eierstyring.

 

Graf 1 Vegard

Grafen viser sammenhengen mellom prising og verdiskaping. Som nevnt har Sverige, USA og Sveits hatt sterkest verdiskaping (målt i avkastning på egenkapitalen) siste år. Linjen viser gjennomsnittet mellom prising og verdiskaping og tilsier at land under linjen fremstår som attraktivt priset gitt denne sammenhengen. Sverige fremstår som en av de tre landene som har en attraktiv prising gitt den verdiskaping det leverer.

Sverige – verdens beste børs
Dette kan også være grunnen til at det svenske aksjemarkedet er det beste i verden siste 50 år med en gjennomsnittlig årlig realavkastning på 8,5 prosent, tett fulgt av Sør Afrika (8,2 prosent) og Finland (7,9 prosent). Globale markeder (MSCI World) har i den samme tidsperioden hatt en gjennomsnittlig årlig realavkastning på 5,4 prosent.

Graf 2 Vegard

Grafen viser årlig realavkastning i det svenske aksjemarkedet for ulike aktivaklasser i to tidsperioder. Stockholmsbørsens 8,5 % realavkastning på aksjer er best i verden i denne tidsperioden.

Nylig kunne vi lese artikkelen ”Borte bra, men hjemme best” i Dagens Industri, hvor journalisten Mikael Vilenius slår fast at det nesten alltid har vært mer lønnsomt å investere på Stockholmsbørsen enn å spre risikoen globalt. Samtidig spør Dagens Industri seg om det er forsvarlig for svenske investorer og ha store deler av aksjeporteføljen i svenske aksjer når 99 prosent av verdens børsverdier er notert utenfor Stockholmsbørsen.

Hvis vi ser på ODINs aksjefond er også ODIN Sverige det fondet som har prestert best over tid. På ti års sikt har ODIN Sverige gitt sine andelseiere 12,89 prosent i gjennomsnittlig årlig avkastning (etter avgifter). Det nest beste fondet er ODIN Finland. Så det gamle ordtaket om «å gå over elven etter vann» kanskje har noe i seg?

Den svenske børsen er internasjonal
Vegard Søraunet, forvalter for ODIN Sverige, kommenterer: ”- Ser vi på den svenske børsen, så har den en veldig god sammensetning av ulike sektorer. Sverige har lenge hatt sterke industriselskaper, solide banker og høy anseelse innen innovasjon og teknikk. Ser vi på den geografiske eksponeringen av de selskapene som er notert på Stockholmsbørsen, så er også den veldig internasjonal – Sverige har store globale eksportselskaper med hovedkontor i Sverige».

_DSC1943

Vegard Søraunet, forvalter for ODIN Sverige

Framtidsutsikter
– Om den svenske børsen kommer til å ha den beste avkastningen i verden også de neste 50 årene vet vi ikke, men det vi vet er at de svenske selskapene er godt rustet for den stadig større og mer intensive globale konkurransen. Svenske selskaper er veldrevet og har fokus på å kunne levere verdier til aksjonærene. De har et godt rykte når det gjelder bærekraft og eierstyring. I tillegg prioriterer de å betale tilbake deler av resultatene tilbake til aksjonærene. Vi tror dette har en disiplinerende effekt for ledelse og styre og viser god eierstyring i praksis. Vi er isolert sett ikke tilhengere av selskap som betaler høye utdelinger men vi ønsker at selskapene kan balansere vekst og utdeling. I Sverige får man en balansert utdelingsandel og en utbytteavkastning på nesten 4 prosent (se grafen under). Kombinasjonen av at selskapenes balanser er sterke og at de har evne til å vise salgsvekst er bra for en voksende utdeling i årene fremover.

Vegard 3

For oss i ODIN er alle disse elementene viktige faktorer når vi skal investere i et selskap. Vi investerer i selskaper uavhengig av innholdet i fondenes referanseindeks, vi ser på de selskapene som tilbyr den beste verdiskapingen til en attraktiv pris. Av den grunn har alle våre nordiske fond (ODIN Norden, ODIN Sverige, ODIN Finland og ODIN Norge) større verdiskaping enn deres respektive land, og en lavere verdsettelse enn markedet generelt.

Investeringsfilosofien og det analytiske håndverket som ODIN har brukt i 25 år, hjelper forvalterteamet til å ta riktige investeringsbeslutninger på lang sikt.

 

 

Skrevet av

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.