Svensk turné i USA

Flere store, svenske industrivirksomheter har hatt kapitalmarkedsdager i USA. ODINs forvalter for ODIN Sverige og ODIN Norden var selvfølgelig til stede.

Det som er viktig å huske på under kapitalmarkedsdager, er at dette er en form for «skjønnhetskonkurranse» der alle selskapene konkurrerer om hvem som har de beste tallene å vise til, og hvilken ledelse som er mest positiv eller har de beste fremtidsplanene. Det gjelder å holde hodet kaldt og ha en kritisk holdning, ellers er det lett å la seg rive med i all positiviteten.

Giganter på den svenske børsen
Det er bra at denne «turnéen» av kapitalmarkedsdager for de store, svenske industriselskapene Sandvik, Assa Abloy, Atlas Copco og Electrolux finner sted nesten samtidig. Det gjør det mulig å sammenligne de forskjellige selskapene med hverandre. Det gjør det lettere å danne seg en objektiv oppfatning.

Disse fire selskapene er gigantene på den svenske børsen, og har til sammen en markedsverdi på nesten 600 milliarder SEK. Alle har betydelig virksomhet i USA, og vinden ser ut til å blåse i riktig retning når det kommer til disse amerikanske virksomhetene/datterselskapene. USA har vist seg å ha fremdrift og utvikling i et klima som ellers er preget av stagnasjon og tilbakegang.

Vegard Søraunet, forvalter for ODIN Sverige og ODIN Norden, sier: «Det er spennende å få innsikt i de ulike selskapenes divisjoner, og det sier seg selv at virksomheten i USA går bra fordi konjunkturen der er så god. Alle disse selskapene har solide markedsposisjoner globalt i sine ulike nisjer. I ODIN Sveriges portefølje eier vi Atlas Copco B direkte og Assa Abloy gjennom våre aksjer i Latour Industries. I ODIN Norden eier vi disse to selskapene direkte. Vi eier ikke Sandvik eller Electrolux. Jeg syns jeg ser en stor kultur forskjell mellom hvordan disse selskapene drives, og jeg føler meg veldig komfortabel med det valget vi har gjort mellom disse selskapene.»

Lang historikk
Atlas Copco har en veldig god bedriftskultur, og mange i selskapet har vært ansatt der i 20-30 år. De har også rekruttert administrerende direktør og andre mellomledere internt. Administrerende direktør Ronnie Leten har arbeidet i selskapet i 29 år, og har en konsekvent strategi for selskapet. De har en desentralisert struktur med 23 divisjoner som har sin egen agenda – dette har vært en suksessfaktor for selskapet.

atlas-320x240

Utstilling av Atlas Copcos produkter

Atlas Copco har omtrent 20 prosent av virksomheten sin i USA, og Ronnie Leten har uttalt at de har stor tro på den amerikanske virksomheten og at framtidsutsiktene er gode. Vi i ODIN ser at Atlas Copco er en meget solid virksomhet, og at de kanskje er «en av verdens fremste industriselskaper» i følge forvalter, Vegard Søraunet. Atlas Copco fokuserer alltid på innovasjon og setter kunden i sentrum. Dette gjør at de har svært fornøyde kunder der investeringskostnaden ved nye produkter er lav sett i forhold til levetidskostnaden ved produktet. Dette gjør også at Atlas Copco generelt sett kan ha høyere priser på produktene sine.

Fokus på innovasjon
Hvis vi ser på Assa Abloy, så ser vi også på dem som et svensk industriselskap i verdensklasse. Selskapet er en stor del av vår portefølje i ODIN Norden (2,7 % av fondet), og i ODIN Sveriges portefølje utgjør den 1/3 av selskapet Latour Industries (3,3 % av fondet). Selskapet har en god vekst og i tillegg er de mindre konjunkturfølsomme enn mange andre ingeniørselskaper i Sverige. Også Assa Abloy har en administrerende direktør som har lang erfaring fra selskapet (siden 2005, tidligere Atlas Copco), og i år feirer selskapet 20-årsjubileum. De har, som Atlas Copco, sterkt fokus på innovasjon. Assa Abloy bemerker at det viktigste når det kommer til deres produkter ikke er prisen, men sikkerheten. Sikkerhetsfunksjoner blir mer og mer avanserte og tekniske, noe som krever konstant utvikling og fokus på forskning og utvikling.

Kapitalmarkedsdager USA ODIN Sverige 240x320

Assa Abloys administrerende direktør, Johan Molin, og finansdirektør, Carolina Dybeck Happe

Trenden for Assa Abloy går mot bedre digital sikkerhet, mobile løsninger og tjenester gjennom såkalte «skyer». Deres siste, store forretning innen dette området er i samarbeid med utvalgte Starwood-hoteller over hele verden. Assa Abloy skal erstatte nøklene på disse hotellene med et nøkkelfritt adgangssystem hvor gjestene kan bruke smarttelefonene sine i stedet for en fysisk nøkkel. I 2015 vil denne løsningen bli iverksatt på flere hoteller i kjeden. Gjestene må installere en applikasjon, og deretter får de hotellrommets ID-nummer og romnummer tilsendt før de ankommer. De kan da gå rett til rommet og bruke telefonen som en romnøkkel.

Klare for fremtiden
Forvalter Søraunet konstaterer at både Atlas Copco og Assa Abloy har kommet langt i å produsere løsninger for fremtidige behov. De har et sterkt fokus på innovasjon og utvikling, så vi i ODIN er sikre på at de vil fortsette å levere nye, smarte, innovative løsninger for sine kunder i mange år framover. De er selskaper som «følger med i timen».

Skrevet av

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.