Større gjennomsiktighet på kostnader i fond

På bakgrunn av ny lovgivning fra EU, kjent som MiFID II, vil kundene få bedre innsikt i blant annet kostnadene på sine investeringer.

Noe av formålet med MiFID II er å gi bedre investorbeskyttelse og bedre innsikt i investeringene. I henhold til MiFID direktivet må alle selskaper som leverer spareprodukter rapportere alle kostnader som belastes spareprodukter likt over hele Europa.

Honorarer til meglere i forbindelse med omsetning av verdipapirer har tidligere blitt belastet fondene direkte. Dette blir det nå slutt på. ODIN Forvaltning AS vil fra årsskiftet 2017 – 2018 splitte kostnader knyttet til henholdsvis analyse og utførelse av ordre ved kjøp og salg av verdipapirer, og fremover dekke analysekostnadene selv, og ikke ta denne kostnadskomponenten gjennom fondene.

«For ODIN som er et analysedrevet forvaltningshus, og hvor vi den siste tiden har styrket vår interne analysekapasitet, var det en naturlig beslutning å la ODIN Forvaltning AS ta disse eksterne analysekostnadene selv. Alle kostnader forbundet med analysevirksomhet belastes etter dette selskapet, og ikke fondene.

Vi er til for mange forskjellige kunder, og ønsker at kundene skal ha et klart bilde av hvilke kostnader som tilfaller fondet og forvaltningen av fondet, slik at det ikke skal komme overraskelser som kunden ikke er kjent med eller forstår. Den nye praksisen gir større åpenhet om kostnadsstrukturen i bransjen generelt, og dette er positivt for kundene», sier investeringsdirektør, Vegard Søraunet.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.