Sterk avslutning på tiåret

På samme måte som 2018 var et spesielt år ble også 2019 det, i positiv bemerkelse. Investeringsdirektør Vegard Søraunet gir sine refleksjoner over året som har gått og børsåret 2020.

Ekspansive sentralbanker og svakere makro har resultert i et av de sterkeste børsårene i løpet av siste tiårsperiode. Lærdommen er at skepsisen som preget alle for ett år siden ble til en stor mulighet. Men, vi tror ikke det er for sent for de som fortsatt sitter på gjerdet. Med bakteppe i at over halvparten av nettotegninger globalt går inn i indeksfond, ser vi stadig at dette skaper muligheter for oss som aktive forvaltere. Muligheter til å bruke hodet når indeksfondene drar aksjekurser for mye opp og for mye ned. I tidspunktene før investering eller tidspunktet når vi tenker å gå ut av en investering, blir dette særlig aktuelt. I ett år der interessen for indeksfond er på all time high er det herlig å kunne gi kundene over 2,2 milliarder kroner i meravkastning. Kroner vi har skapt i verdier til kundene våre utover avgifter og indeksfondenes avkastning. 2019 ble et år vi er veldig godt fornøyd med.

Alle våre fond leverte positiv avkastning og våre midler under forvaltning steg fra 51,3 milliarder norske kroner til 67,1 milliarder kroner. Kun tre av våre 17 fond, ODIN Emerging Markets, ODIN Europa og ODIN Norge, leverte negativ meravkastning i 2019. ODIN Sverige, ODIN Kreditt og ODIN Norden var de tre fondene som leverte høyest meravkastning i 2019. ODIN Eiendom var i en egen liga hva gjelder absolutt avkastning med nesten 60 prosent avkastning i 2019. Endring av renteforventninger samt god underliggende utvikling i eiendomsselskapene var faktorer som bidro positivt til fondets avkastning. ODIN Sverige, ODIN USA, ODIN Global og ODIN Norden leverte alle godt over 30 prosent absolutt avkastning i 2019.
Våre kombinasjonsfond, som er viktig i produktporteføljen hos vår hovedeier, er en funksjon av våre aksje- og rentefond, som da også har levert solid i 2019. Rentefondene har fortsatt den gode utviklingen fra tidligere år. ODIN Kreditt har et veldig godt år sett mot et svakere 2018. Interessen for våre rentefond er stadig økende og gir ODIN et viktig ben fremover når vi selger kundeløsninger fremfor enkeltfond til kundene våre.


I 30 år har ODIN skapt verdier for kundene sine, og det har vi tenkt å fortsette med. Vi starter jubileumsåret med å etablere
et nyt
t og spennende small cap fond
.

Nytt i jubileumsåret

ODIN fyller 30 år i 2020. Dette er 30 år hvor ODIN modellen tydelig har bevist at vi skaper verdier for kundene våre. ODIN Sverige hadde 25 årsjubileum i oktober 2019 og er et godt eksempel. En investering på 100.000 kroner for 25 år siden hadde økt til nesten 6 millioner kroner i ODIN Sverige, mens en som satte pengene i et indeksfond hadde sittet igjen med 1,5 millioner kroner.

Vi går inn i 2020 med en mer konsolidert produktportefølje etter at vi fusjonerte ODIN Finland med ODIN Norden og ODIN Energi med ODIN Global. I tillegg har vi en spennende nysatsning med ODIN Small Cap, et fond som vil investere i små og mellomstore selskaper på nordisk basis, men med hovedvekt på Sverige. Til dette fondet har vi rekruttert stjerneforvalteren Jonathan Schönbäck, som vi har store forventninger til. Vi har også foretatt et spennende forvalterbytte i ODIN Emerging Markets. Dan Erik Glover skal etter over fem år hos oss som analytiker, nå ha fullt fokus på fondet. I tillegg vil vårt fond-i-fond, ODIN Aksje, få en noe bredere fondspalett fremover, og vi håper også å gi kundene det krydder i porteføljen som er blitt etterlyst de siste årene.


Børsåret 2020 – et mer kresent marked

Alle skeptikere ropte høyt på slutten av 2018 og trodde det skulle bli verre før det ble bedre. Dette har blitt motbevist av stadig sterkere aksjemarkeder i 2019. I ODIN var vi klare på at vi ikke skulle få en resesjon i 2019, og gjennom året har vi blitt mer optimistiske, sett i lys av de fallende rentene. De lave rentene har kommet for å bli og da skal man fortsatt eie aksjer eller gjerne kvalitetsselskaper som kan vise til lønnsom vekst.

Vi tror markedet skal prises ytterligere opp med de rentene vi ser. Derfor tror vi at det kan bli et godt børsår i 2020 også, selv om forventningene ikke bør ligge på det nivået vi opplevde i 2019. Vi ser tegn på at ledende makroindikatorer er i ferd med å bunne ut og vi ser at flere investorer posisjonerer seg for nok et syklisk oppsving. Vi fokuserer gjerne mer på gode selskaper som klarer seg bra i gode og svakere konjunkturer, men tror også at den svekkelsen i makro vi har sett siste år nå er bak oss.

Selskapenes resultater, som er det som driver aksjekurser på sikt, kommer til å gi mindre bidrag i 2020 enn i 2019, men bidraget fra en høyere prising kommer til å kompensere for dette. Med en prising på mellom 15 og 20 ganger inntjeningen er avkastningen fra aksjer mellom 5 og 6,7 prosent. Dette er betydelig bedre enn hva man kan oppnå i rentemarkedet i Norden eller globalt (med unntak av high yield). Med andre ord er det få alternativer til aksjer om man ønsker avkastning. Vi tror på en forventet avkastning mellom 8-12 prosent i aksjemarkedet i de kommende årene.

Vår målsetting med fondene er enkel. Med vår verktøykasse og erfaringsgrunnlag skal vi levere god risikojustert avkastning til våre andelseiere. Vi ønsker å investere i selskaper med gode prestasjoner å vise til, som har sterke posisjoner for fremtiden og som kan kjøpes til en attraktiv pris. Fondene våre skal over tid slå indeksen de sammenligner seg med, noe som tilsier at vi skal avvike fra indeks. Vi er en langsiktig aksjeplukker med ganske få selskaper i fondsporteføljene, for å kunne maksimere våre investeringsideer. Vi vet at verdiskaping tar tid, og at kursutviklingen i våre selskaper vil variere fra år til år. Derfor er det viktig å finne de selskapene som er godt posisjonert på lang sikt, fremfor de som leverer gode tall i det korte bildet.

Med ønske om et godt investeringsår!

Skrevet av

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.