Sparemyte 4: Sparing i fond er risikosport

Det har vært en dårlig start på året for aksjesparere, og mange kan oppleve børsfallet som ubehagelig. Men hva er egentlig den største risikoen med fondssparing? Vi knuser myten om at fond er risikosport.

Risiko er et bredt begrep, og i fondsverdenen referer dette ofte til hvor store svingninger i verdi du kan forvente. I disse dager ser vi at verdiene svinger en annen vei enn vi ønsker. Men hva er egentlig den største risikoen som fondssparer?

[vippy id=»7921″ width=»806″ height=»453″]

Gjennom å lage en plan for sparingen, og tenke gjennom hvordan du reagerer under stress og bratte aksjemarkedsfall, står du mye bedre rustet til å takle svake perioder.

Kunsten å sitte i ro, eller til og med kjøpe flere fondsandeler!

Vi vet at aksjemarkedet vil svinge i verdi, og sitter du i aksjefond kan verdien fra tid til annen falle. Feilen mange gjør når markedet faller er at man blir skremt og ønsker å selge seg ut, og derfor bryter den opprinnelige planen. Gjennom fond i ODIN vet du at aksjene du sitter på representerer eierandeler i bedrifter med gode framtidsutsikter, og bratte markedsfall bør ikke gjøre deg urolig. I slike tilfeller hvor kursene faller, er kunsten å sitte rolig, eller til og med kjøpe flere fondsandeler, selv om alle andre gjør det motsatte. Dette fordi du får eierandeler i kvalitetsselskaper til en lavere pris.

Å følge med på fondskursene hver dag kan være med på å gjøre oss mer kortsiktige. Om det hadde stått et nytt skilt utenfor inngangsdøra med dagens markedspris på boligen din hver gang du kom hjem, hadde du før eller siden solgt boligen din, enten i eufori over sterk prisoppgang de siste månedene eller i redsel for fortsatt prisnedgang. Med langsiktig sparing er det ofte slik at jo mer du snur og vender på porteføljen, jo dårligere blir resultatene.

Som fondssparer bør du derfor øve på hvordan du skal handle om verdien på fondet ditt faller mye på kort tid. Gjennom å lage en plan for sparingen, og tenke gjennom hvordan du reagerer under stress og bratte aksjemarkedsfall, står du mye bedre rustet til å takle svake perioder. God trening kan gjøre at du snur kortsiktig støy rundt aksjer til din favør og unngår overilte handlinger.

Velg spareavtale!

For at sparepengene dine skal gi deg best mulig avkastning, må du investere smart. Spareavtale er et annet ord for smart. I utgangspunktet vil avkastningen du oppnår i kroner og øre avhenge av hvor mye du plasserer, hvor lenge du sparer og aksjemarkedets utvikling.

I en spareavtale er det ytterligere ett poeng som dukker opp – nemlig hvordan du sparer. Ved å kjøpe andeler på samme dato hver eneste måned, oppnår du over tid en god og stabil avkastning på pengene dine. Du går verken inn på topp eller bunn med alle pengene dine. Ved kursfall fra én måned til den neste, får du i praksis kjøpt flere andeler for det samme månedlige sparebeløpet enn du ellers ville gjort. Det nyter du godt av når børsene igjen stiger.

Når spareavtalen er startet, går resten av seg selv uten at du trenger å løfte så mye som en finger. På en fast dato hver måned (datoen bestemmer du selv), trekkes sparebeløpet (som du også bestemmer selv) automatisk fra din bankkonto og det tegnes andeler i det fondet eller de fondene du har valgt. Sparingen er «tilpasset din lommebok» – minste månedlige sparebeløp er 300 kroner.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.