Slik vaksinerer du fondene dine mot virus

Den siste uken har vi sett en tiltakende frykt for coronaviruset med spredning til Italia, og nå har også aksjemarkedet blitt smittet.

Selv om nyhetsbildet den siste tiden har vært preget av virusfrykt har ikke markedene reagert spesielt mye på denne frykten før den 24.februar. Inntil da hadde f.eks børsene i både USA og Europa steget. Asiatiske børser har derimot vært svake som en følge av virusfrykten. Med unntak av Oslo Børs har de øvrige nordiske børsene også vært sterke.

Den siste uken har vi sett en tiltakende frykt for coronaviruset med spredning til Italia, og nå har også aksjemarkedet blitt smittet. Den såkalte «fryktindikatoren», VIX, som måler uro i markedet har holdt seg godt under 20, som er et lavt nivå etter hvert som viruset begynte å spre seg i Kina. Først etter at viruset ble registrert og begynte å spre seg i Europa, steg frykten og VIX økte til 25.

Ser vi på resultatutviklingen i selskapene som vi er investert i viser tallene for fjerde kvartal at selskapene i snitt leverer bedre resultater enn analytikernes forventninger. I tillegg viser mange på god underliggende vekst fra året før. Vi ser at det er selskaper innen teknologi, samt defensive sektorer som helse og stabile konsumvarer som leverer best resultater.

«Fryktindikatoren», VIX, som måler uro i markedet viser at frykten steg først etter at viruset begynte å spre seg i Europa.

Aksjekurser skal reflektere fremtidige verdier, og slike virusutbrudd har ofte en kortvarig effekt på økonomisk vekst. Dermed skal det heller ikke være for store reaksjoner i markedet. Vi vil imidlertid se svakere makrotall, spesielt fra Asia, det neste halvåret på bakgrunn av tiltakene som er gjort for å redusere spredningen. Det er spesielt innen sektorer knyttet til produksjon av bilkomponenter og elektronikk som vil bli preget siden store deler av forsyningskjeden er i Kina. I det lange løp er det uansett lurt å holde seg i ro i slike situasjoner fordi det normalt blåser raskt over.

Lite å si for aksjemarkedet på sikt
Utviklingen i aksjemarkedet drives av underliggende selskapsutvikling og troen på økonomien fremover. Et sykdomsutbrudd med uvisse konsekvenser, som dette coronaviruset, fører derfor ofte til uro på børsene. Men det skal mye til for at det går utover den langsiktige utviklingen og avkastningen i det globale aksjemarkedet.

Vår grunnholdning til børsen er uforandret tross coronavirus. Lavere renter lenger vil kunne bidra til en reprising av aksjer i tiden fremover. Dette har vi derimot delvis sett det siste året og med en høyere prising er også risikoen for korreksjoner, som vi nå er vitne til, større. Vi ser fortsatt positive makrosignaler, men risikoen er at effekter av å hindre smitte av coronavirus kan gjøre at makroindikatorer kan få en ny negativ utvikling i første halvår.

Les mer på ODIN bloggen om hvordan svineinfluensaen blåste fort over, og at markedet fnøs av Sars, fugleinfluensa og Ebola

Hva så med markedet på våre hjemlige trakter? 
Mandag 24.februar var 6059 børsdager siden Oslo Børs’ Hovedindeks startet på 100. Siden da har vi hatt 65 børsdager med fall på rundt fire prosent. En av disse 65 dagene kom altså denne mandagen, men legg samtidig merke til at det altså ikke er mer enn èn prosent av børsdagene i løpet av 25 år som har vært like negativ som dagen vi nettopp opplevde.

Videre må vi faktisk helt tilbake til 2016 for å oppleve et like kraftig børsfall som vi gjorde nå på mandag. I løpet av perioden fra begynnelsen av 2016 til i dag har vi også opplevd 18 andre børsdager med fall på 2,4 prosent eller mer. Alle disse dagene har kommet på bakgrunn av markedets frykt for det uvisse – enten det har vært snakk om fallende oljepris, Brexit, handelskrig – eller coronavirus som nå.

Like fullt må du ta med deg at Oslo Børs i denne perioden har gitt en årlig gjennomsnittlig avkastning på rundt 11 prosent.

Her ser du utviklingen på Oslo Børs’ Hovedindeks siden 2016

Slik vaksinerer du pengene dine mot virus
Ingen vet hvordan det nye coronaviruset, Wuhan- viruset, vil utvikle seg – enkelte sier det blir som en vanlig influensa.

Stemningen i aksjemarkedet kan raskt snu til optimisme, som det gjorde i Kina under SARS-utbruddet i 2003. Du bør derfor ikke forsøke å selge fond og tro at du kan kjøpe de tilbake på lavere nivåer – Det er en typisk oppskrift på å få dårlig avkastning.

Skal du gjøre noe, så er det å investere eller spare mer i fondene du allerede eier.

Skrevet av

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.