Slik gikk det med ODIN USA i 2017

Forvalter Harald Nissen, kommenterer året som gikk. I 2017 leverte ODIN USA en avkastning på 22,6%. Referanseindeksen MSCI USA, leverte en avkastning på 15,3%.

https://www.youtube.com/watch?v=XSDK9MwCmBA&feature=youtu.be

Du kan lese hele årskommentaren til ODIN USA her >>

Det amerikanske aksjemarkedet i 2017

Da vi gikk inn i 2017 hadde vi akkurat lagt bak oss to måneder med kraftig børsoppgang i USA drevet av en rotasjon inn i sykliske aksjer. Børsoppgangen fortsatte i første halvår, men oppgangen i sykliske aksjer avtok og det ble teknologi- og helseaksjer som ble de store vinnerne. Vi var også vitne til at amerikanske statsrenter falt noe tilbake etter en kraftig oppgang i 2016.

Børsoppgangen fortsatte etter sommeren. En viktig faktor som preget markedet mot slutten av året var fremskritt i den politiske prosessen rundt en skattereform som senker skatteraten for amerikanske selskaper. Selskaper som har mesteparten av inntjeningen sin i USA og derfor betaler en høy effektiv skattesats har vært blant vinnerne i andre halvår. Mange av disse selskapene finner vi i banksektoren og innen detaljhandel.

Rentenivået falt til et bunnivå i september, men har siden steget igjen og renten på 10-årig stat er nå tilbake på  samme nivå som ved inngangen til året. Dollaren var på et tidspunkt ned over 10 prosent, men endte året ned x prosent mot norske kroner.

Selskapenes resultatutvikling er fortsatt god, selv om resultatsesongen for tredje kvartal ikke var like sterk som i andre kvartal. I snitt leverte selskapene i S&P 500 en resultatvekst på 8 prosent år over år. Gitt at kursutviklingen har vært betydelig høyere enn resultatveksten har markedet blitt repriset fra P/E 17 til P/E 18,5 i 2017.

Det har vært knyttet mye spenning til hvordan den amerikanske sentralbanken ville forholde seg til en økonomi som viser god vekst med lav arbeidsledighet, men hvor inflasjonen er lavere enn man skulle forvente i denne konjunkturfasen. Fasiten for 2017 ble tre rente-hevinger samt at den amerikanske sentralbanken (FED) i oktober begynte å trappe ned på de kvantitative lettelsene ved å redusere sin beholdning av obligasjoner. Oppgangen i aksjemarkedet i perioden kan tolkes dithen at investorene ikke tror at FEDs innstramminger vil lede til en vesentlig nedbremsing i økonomien i nær fremtid.

Du kan lese hele årskommentaren til ODIN USA her >>

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.