Slik gikk det med ODIN Finland i 2017

Truls Haugen, forvalter av ODIN Finland, gir deg en oppsummering av året som gikk.

https://www.youtube.com/watch?v=nPfgutR4Ffc&feature=youtu.be

Avkastningen i aksjemarkedet 2017 har vært bra. Markedet (HEXYP) har gitt en totalavkastning inkludert dividender på 11.5% målt i EUR. For verdibaserte aktive forvaltere som oss har det vært tøffere, og fondets avkastning endte på 4,2% målt i EUR. For norske investorer har den kraftige svekkelsen av den norske kronen medført at fondsavkastningen ble 12,6% målt i NOK (ODIN Finland A).

2017 har vært et år med sterk synkronisert global vekst. Europeisk vekst har blitt oppjustert gjennomåret, det samme har skjedd i Finland.

Etter flere svake år, forsetter den økonomiske oppgang-en i Finland for andre år på rad. Blant konsumentene og selskapene er optimismen høy, og konfidensindikatorene har skutt i været. BNP-veksten for inneværende år og neste år har blitt kraftig oppjustert. Bank of Finland oppjusterte i desember sin forventede BNP-vekst for 2017 til 3,1% fra 2,1% forventet i juni. Forventningen for 2018 ble oppjustert til 2,5%. Sterk netto eksportvekst, høy investeringsvekst innenfor privat sektor og stigende privat konsum. Arbeidsløsheten fortsetter å falle, men noe saktere enn forventet.

En arbeidsløshet på 8,6% er fremdeles høyt. Mye er strukturelt, og holder trolig tilbake privat konsumvekst.

Også i finansmarkedet er det stor aktivitet. Antall nyintro-duksjoner på den finske børsen var 12 stykker, hvorav Terveystalo, Rovio, Kamux og Silmaasema var de største målt i markedsverdi. ODIN Finland deltok i introduksjonen av Terveystalo. Vi har også sett økt aktivitet innenfor oppkjøp og fusjoner. For ODIN Finland var budet på PKC i januar et høydepunkt for andelseierne da budpremien var hele 50%! I tillegg har markedet sett bud på Sponda og et de facto oppkjøp av Lemminkainen fra YIT.

Du kan lese hele årskommentaren til ODIN Finland her >>

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.