Slik gikk det med ODIN Energi i 2017

Energiaksjer har hatt en blandet utvikling i 2017 med store forskjeller mellom undersektorene. Oljerelaterte aksjer innen oljeservice og lete/utviklingsselskaper har hatt en særdeles skuffende kursutvikling.

https://www.youtube.com/watch?v=lEIEUk2fgpQ&feature=youtu.be

Makro i et energi perspektiv

Energi er i utgangspunktet en nødvendig innsats-faktor for økonomisk vekst. På den andre siden påvirker global vekst etterspørselen etter energi.

På bakgrunn av fortsatt massive stimulanser fra verdens sentralbanker og vedvarende lave renter har global økonomisk vekst akselerert gjennom 2017. Energietterspørsel, som fuksjon av global vekst, har også vist friske takter.

EM med Kina og India i spissen er fortsatt de viktigste bidragsyterne til global energivekst med en stadig stigende «energiintensiv» middelklasse. Men siste året har også, for eksempel, Europas oljeetterspørsel vært betydelig høyere enn forventet.

Økende fokus på klima og utslipp øker etterspørsel-en etter fornybar energi fra vind og sol, i tillegg til gass. Utfasing av kull til fordel for gass i elektrisitets-produksjon er en effektiv og relativ «quick fix» for reduksjon av CO2. Særlig asiatisk etterspørsel etter gass har steget kraftig høsten 2017.

OPEC og oljeprisutviklingen

2017 ble nok et volatilt år for olje. Basert på OPECs produksjonskuttavtale forventet markedet ved inn-gangen til året fallende globale oljelagre og stigende oljepris.

Første halvår ble OPECs produksjonskutt overholdt, men uforandret eksport (på grunn av interne lager-trekk) medførte små endringer i offisiell lagerstatistikk og fallende oljepris.

Sterk global etterspørsel og redusert OPEC produksjon medførte kraftige lagertrekk og bedret markeds-balanse gjennom annet halvår. I tråd med bedret markedsbalanse har igjen geopolitikk kommet på agendaen i oljemarkedet. Irak, Iran og intern konsentrasjon av makt i Saudi Arabia er eksempler i så hensende.
OPEC-landene og Russland ble i slutten av November enige om å forlenge produksjonskuttene ut året 2018.

Den opprinnelige avtalen løper ut etter første kvartal neste år. Libya og Nigeria, som tidligere ikke var omfattet av avtalen, vil være med i den nye avtalen og ikke produsere mer enn deres respektive 2017 produksjon. Nevnte land har gjennom siste år skapt usikkerhet som følge av økte produksjonsnivåer.

Ved utgangen av 2017 er oljeprisen på årets høyeste nivå, godt opp fra årets start og betydelig opp fra vårens bunn.

Du kan lese hele årskommentaren til ODIN Energi her >>

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.