Slik gikk det med ODIN Emerging Markets i 2017

ODIN Emerging Markets ga en avkastning på 28,8 prosent i 2017. Oddbjørn Dybvad, forvalter av fondet, oppsummerer året som gikk.

https://www.youtube.com/watch?v=0UAnqJfD4qk&feature=youtu.be

Du kan lese hele årskommentaren til ODIN Emerging Markets her >>

ODIN Emerging Markets ga en avkastning på 28,8 prosent i 2017. Referanseindeksen, MSCI Emerging Markets, steg 30,6 prosent.

Strategien de siste årene har vært å posisjonere fondet mot den langsiktige vekstdriveren i fremvoksende økonomier, nemlig økt kjøpekraft blant konsumentene.

De siste fem årene har vi jobbet systematisk med å øke den stabile konsumeksponeringen i fondet. Dette er selskaper med gode markedsposisjoner og merkevarer som vil vedvare i mange år etter vår mening. Det er kapitallette forretnings-modeller med vedvarende høy avkastning på kapitalen og lave reinvesteringsbehov hvor endringer skjer sakte. Dette har blant annet ledet oss inn i sterke lokale merkenavn og etablerte globale merkenavn.

Vår forvaltningsfilosofi, som innebærer at vi leter etter selskaper med varig høy kapitalavkastning og stabil vekst, gjør at vi har en klar innretning mot selskaper innen stabile konsumvarer, helserelaterte selskaper og software- og teknologiselskaper. Men det ekskluderer ikke selskaper i andre sektorer.

Vi liker utvalgte konglomerater hvor ledelsen har vist sterk evne til å allokere kapital riktig over lang tid og som har mange bein å stå på. Eksempler på slike selskaper er BidCorp og Bidvest i Sør-Afrika som er de to største posisjonene i fondet.

Vi har et «defensivt» fond for de kundene som gjerne ønsker å ta del i veksten og velstandsøkningen i fremvoksende markeder, men som ikke ønsker for høy risiko. I svært sterke markeder, som i 2017, gir normalt fondet noe svakere avkastning enn referanseindeksen. Historisk har vi sett at vår posisjonering av fondet gir godt betalt i mer urolige markeder.

Vi har ikke gjort større kjøp og salg i fondet i 2017.

Du kan lese hele årskommentaren til ODIN Emerging Markets her >>

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.