Slik gikk det med ODIN Eiendom i 2017

Etter et skuffende 2016, ble 2017 et godt år for ODIN Eiendom. Thomas Nielsen, forvalter av fondet, oppsummerer året som gikk.

https://www.youtube.com/watch?v=rgMb_dqBwPk&feature=youtu.be

De største bidragsyterne til avkastningen har vært Wihlborgs, Sagax og Enta.

Verdiskapingen i selskapene gjennom 2017 har i økende grad skyldtes selskapenes evne til å øke sine utlei bare areal, men vi har også sett at økte leiepriser har hatt stadig større betydning. Lavere renter har også bidratt positivt til inntjeningsveksten.

De lave rentene har også i 2017 bidratt til at fallende avkastningskrav og oppjusteringer av bokførte verdier på eiendommene. Selskapenes bokførte verdier har gjennom året steget over 20%.

ODIN Eiendom hadde ved årsskiftet 85% av porteføljen investert i svenske selskaper, mens 11% var investert i Norge og 4% var kontanter. Ser vi derimot på hvor eiendommene ligger, så er fordelingen 75% Sverige, 8% Norge, 11% Finland, 2% Danmark og 4% utenfor Norden.

Gjennom året har de største endringene i fondet vært kjøp av aksjer i NP3, Eiendomsspar og Heba, mens vi har solgt oss ut av Technopolis og Jeudan, vi har solgt oss ned i Hemfosa og Castellum, mens Sponda som vi eide ble kjøpt opp.

Vi leter etter følgende når vi investerer:

  1. Stabil og økende inntjening per aksje
  2. 2. En fornuftig belåning, både i forhold til inntjening, kontantstrøm og eiendomsverdier
  3. En fornuftig sammensetning av leietakere. De skal være solide, og vi foretrekker lang løpetid på kontraktene, men noe utskifting er likevel viktig for markedsjustering av leienivåene
  4. En portefølje av eiendommer som ikke risikerer å bli stående tomme etter kontraktens utløp
  5. En fornuftig sammensetning av porteføljen hva gjelder geografi og segment
  6. En ledelse som er opptatt av å skape verdier gjennom å utvikle eiendommene

En lav pris på aksjen i forhold til inntjening, kontantstrøm og risiko .

Som vi skrev i årskommentaren i fjor, så har vi besluttet å ikke investere i rene eiendomsutviklere da disse har en annen risikoprofil enn hva vi ønsker i ODIN Eiendom. Gjennom 2017 har dette vist seg å være fornuftig. Høy belåning kombinert med store svingninger i salget har vist seg å være tøft som følge av nedbremsingen i boligmarkedet. Flere selskaper har falt mer enn 50%.

Vi har også gjennom 2017 sett at selskaper med eksponering mot handel og kjøpesenter har utviklet seg svakt. Olav Thon, Atrium Ljungberg og Hufvudstaden har hatt en svak utvikling og bidratt negativt til avkast-ningen. Vi har fortsatt en relativt sett liten eksponering mot dette segmentet, og det er en opplagt og troverdig trussel at e-handel vil gjøre handelseiendommer mindre attraktive. Dog tror vi prisingen av enkelte av selskapene representerer gode investeringsmuligheter, mens andre vil fortsatt få en tøff utvikling.

ODIN Eiendom har som mål å gi en konkurransedyktig avkastning relativt til risikoen i selskapene vi investerer i. Generelle svingninger på børsen vil påvirke prisingen av porteføljen. Slik vi oppfatter det, er ofte disse svingningene vesentlig større enn hva verdien av eiendommene svinger. I slike tilfeller forsøker vi å utnytte svingninger til å rebalansere porteføljen.

Du kan lese hele årskommentaren til ODIN Eiendom her >>

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.