Slik gikk det med ODIN Aksje i 2017

ODIN Aksje endte denne på hele 20,1 prosent i 2017. Investeringsdirektør, Vegard Søraunet gir deg en oppsummering på fondet i året som gikk.

https://www.youtube.com/watch?v=qIGtDSZRo7c&feature=youtu.be

Året 2017 har vært preget av generelt sterke aksjemarkeder og de politiske hendelsene vi uroet oss for i 2016, viste seg å bli tilnærmet ikke-hendelser for aksjemarkedet i 2017. Aksjemarkedet hadde likevel en liten tilbakegang over sommeren etter mange måneder med solid oppgang. Ser vi på avkastningen i ODIN Aksje endte denne på hele 20,1 prosent i 2017.

Hva bidro til avkastningen?

Alle fondene i ODIN Aksje viste positiv utvikling i 2017. Det er likevel de internasjonale fondene som bidro mest til utviklingen. Spesielt ODIN Europa bidro godt, som virkelig hadde et comeback-år etter et svakt 2016. ODIN Global var også en god bidragsyter. Du finner mer informasjon om enkeltfondene på de neste sidene. Ellers har underliggende aksjeutvikling har vært god. Det er også verdt å nevne at vi har sett en kronesvekkelse i løpet av året som også bidrar til avkastningen da fondet prises i NOK. Når den norske kronen svekkes vil det tilsi flere norske kroner pr utenlandsk valutaenhet.

Kikker vi dypere i porteføljen er det noen selskaper som stikker seg frem. I ODIN Aksje er du nemlig deleier i over 120 selskap. Det er den østeriske sensorprodusenten AMS, som ligger ODIN Europa som har bidratt mest til avkastningen i 2017. Aksjen gikk hele 204 prosent i 2017. På andre og tredje plass finner vi danske Novo Nordisk og irske Kerry Group, som begge er å finne i flere av våre fond.

Endringer

ODIN Aksje er en strategisk portefølje, med våre fond som byggeklosser. Endringene skjer hovedsakelig i underfondene, og derfor er det ytterst sjelden store endringer i ODIN Aksje sin sammensetning. I løpet av året har vi økt eksponeringen mot USA. Dette ble gjort gjennom innfasing av vårt nye fond ODIN USA. Fondet har fått en god start og har bidratt godt i 2017.

Utsikter

ODIN Aksje er et fond-i-fond der målet er å oppnå risikojustert meravkastning over tid. Med andre ord; vi skal sette sammen et fond som over til gir en bedre avkastning enn (de sammenlignbare) børsene, og vi skal gjøre det uten å ta for høy risiko.

Det er umulig å vite hvordan det neste året vil bli avkastningsmessig. Tar vi derimot på oss de lange brillene er det de fundamentale forholdene, altså selskapenes resultatutvikling og utbytte, som bestemmer avkastningen. Det er dette vi fokuserer på når vi finner selskaper i våre fond.

ODIN Aksje er satt sammen av seks forskjellige ODIN fond slik at du tar del i verdiskapningen på tvers av ulike selskaper, i ulike bransjer, markeder og land. ODIN Aksje er et godt produkt for deg som sparer langsiktig i fond.

Du kan lese hele årskommentaren til ODIN Aksje her >>

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.