Sirkus Finans

Aktive forvaltere blir ofte satt til å levere god avkastning både på kort og lang sikt, men konsekvensene av et for kortsikitg blikk er dessverre mange. I dette sirkuset er oppfordringen til kundene å stole på egne investeringsvalg.

I Sirkus Finans er det mange artister. I sirkusmanesjen finner du analytikere, meglere, fondsforvaltere og fondsrådgivere. I denne forestillingen tar vi for oss aktive fondsforvalterne som er satt til å levere god avkastning på både kort og lang sikt – gjerne begge deler samtidig. Konsekvensene av kortsiktig avkastningspress er mange og dessverre er det kundene som til syvende og sist blir taperne. Velkommen til Sirkus Finans.

Når du investerer i et aktivt forvaltet fond forventer du at forvalteren slår indeksen, eller markedet som fondet måles mot. Over hvilken tidshorisont skal du måle den aktive forvalteren?

Et eksperiment
Nedenfor vil vi belyse èn av problemstillingene hvor fondsrådgivning er knyttet til kortsiktig måling av mer-og mindreavkastning hos aktive forvaltere. Vi tar utgangspunkt i 1 million meget gode fondsforvaltere. Alle disse forvalterne har en årlig meravkastning på 3 prosent og 6 prosent indeksavvik – såkalt tracking error. Hvert år skal altså hver av disse forvalterne i teorien slå markedet med 3 prosent. Men svingningene rundt markedsavkastningen er stor, 6 prosent, og derfor vil den årlige meravkastningen svært sjelden være lik 3 prosent.

La oss utsette disse 1 million forvalterne for et eksperiment gjennom å la dem forvalte aksjer i 50 år. Slik eksempelet er skrevet er disse forvalterne blant de 25 prosent beste blant alle forvaltere.

Hvordan skille klinten fra hveten?
Figuren viser antall år på rad med mindreavkastning i forhold til indeksen for denne gruppen forvaltere. Ikke overraskende vil praktisk talt alle oppleve ett år med mindreavkastning i denne 50-årsperioden. 92 prosent av forvalterne vil oppleve 2 år på rad med mindreavkastning. Forvalteren har da sannsynligvis allerede blitt kastet av flere fondsplattformer som krever meravkastning på årlig basis. 51 prosent av de beste forvalterne med litt fartstid vil oppleve 3 år på rad med mindreavkastning. At en forvalter med predefinert årlig meravkastning på 3 prosent opplever mindreavkastning fire år på rad er mer sjeldent, selv om det skjer med 19 prosent av alle disse forvalterne. Få, om noen, institusjonelle kunder vil da sitte igjen i fondet. Hvor mange vil sitte stille og se på en forvalter som gjør det dårligere enn markedet 8 år på rad? «Stakkaren» som har forvaltet aksjer i 8 år på rad med mindreavkastning hvert eneste av disse årene har for lengst blitt bedt om å søke nye utfordringer. Ingen vil for ettertiden få vite at «Mr Unlucky» faktisk var blant de 25 prosent beste forvalterne der ute. Tenk over denne statistikken neste gang forvalteren din skryter av meravkastning, eller beklager mindreavkastning, det siste kvartalet eller det siste året. På korte tidshorisonter er det tilfeldigheter som preger bildet av mer- eller mindreavkastning.

sirkus-finans-graf

Finansmarkedssirkuset
På samme måte som fondsforvaltere blir bombardert med kjøps- og salgsanbefalinger fra analytikere, blir fondsinvestorer bombardert med kjøps- og salgsanbefalinger av fond fra mellommenn, fra fondsdistributører og rådgivere. Incentivene til disse aktørene er å skape transaksjoner og gjennom dette rettferdiggjøre sin rolle i verdikjeden. Det beste en fondsinvestor kan gjøre er som regel å sitte i ro. Men det er også det klart vanskeligste.

Det er ikke uvanlig å møte fondsrådgivere som måler aktive forvaltere og deres meravkastning på måneds- og kvartalsbasis. Det er ikke først og fremst fondsforvalteren som lider under dette kortsiktige avkastningspresset, men kundene som blir «rådført» ut og inn av fondene som tilfeldigvis har gjort det henholdsvis svakere og sterkere enn markedet på kort sikt.

Hva bør kunden gjøre?
Utvid tidshorisonten, og ikke lytt til den aktive forvalteren som gir inntrykk av at det er mulig å være herre over kortsiktig mer-/mindreavkastning på måneds, kvartals, og selv årsbasis. Om du først har valgt å investere hos en aktiv forvalter, må du stålsette deg for tider med høy mer– og mindreavkastning.

Finn en forvalter med en filosofi som du tror på, og følg med på om forvalteren følger filosofien i tykt og tynt. Deretter bør du holde deg i ro enten til du har nådd sparemålet ditt, eller til forvalteren slutter eller ikke lenger følger filosofien, da kan du vurdere hva du bør gjøre. Du må ikke la sirkusartistene i Sirkus Finans lede deg til å foreta kortsiktige disposisjoner som ikke gagner deg selv.

Lykke til med fondsinvesteringene.

 

Skrevet av

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.