Senker prisen på ODIN Norden fra og med 1. november

Vi reduserer forvaltningshonoraret for ODIN Norden med 0,5 prosent til 1,5 prosent årlig fra og med 1. november. Vår anbefaling for de fleste er fortsatt våre kombinasjonsfond og fond-i-fond løsninger.

Vi setter ned prisen på forvaltningen av ODIN Norden. Aksjefondet det gjelder tilhører andelsklasse C, som er for investerte beløp under kr 1 million, forteller Martin Henrichsen, direktør for salg og marked i ODIN.

ODIN skal alltid være konkurransedyktig

Det er lenge siden vi fjernet kjøps- og salgsgebyrer, og suksesshonorarer har vi aldri hatt.

– Hos ODIN betaler du kun et årlig honorar for fondsforvaltningen. Likevel ser vi en trend hvor hva man betaler for forvaltning av aktive fond er på vei ned. Selv om avkastningen i fondene våre er god, er det naturlig at vi tilpasser oss utviklingen, sier Henrichsen.

Det er egentlig ikke noe nytt.

– Allerede i 2015 reduserte vi forvaltningshonoraret på våre anbefalte fond. Det er ODINs kombinasjonsfond og fond-i-fond løsninger, hvor vi ser mesteparten av nysalget om dagen. Og nå posisjonerer vi oss altså ytterligere for fremtiden, sier Henrichsen.

Hva betyr prisreduksjonen for deg som kunde?

Sparepengene dine vokser raskere med lavere forvaltningshonorar.

– Når vi nå setter ned prisen på forvaltningen av ODIN Norden, betyr det at andelseierne får mer, mens ODIN tjener mindre, sier Henrichsen.

I ODIN er vi opptatt av å skape langsiktige verdier for kundene

Det handler om å gjøre seg fortjent til å forvalte kundenes penger.

– Vi lever av fornøyde kunder, og det viktigste for kundene er solid avkastning over tid. Vi garanterer at vi skal fortsette å arbeide minst like hardt for våre kunders avkastning, og vi tror enda flere vil søke reell aktiv forvaltning hos oss med så konkurransedyktige vilkår.

Vår anbefaling endrer seg ikke

Samtidig ser vi at enkelte kunder ønsker å kjøpe enkeltfond. Da er det naturlig å posisjonere ODIN Norden for det.

– ODIN Norden utgjør en betydelig andel av fondskapitalen i Norge. Fondet er nå godt posisjonert på pris i alle andelsklassene, og vi vil fortløpende vurdere behov for å gjøre ytterligere tilpasninger, sier Henrichsen.

For de fleste er kombinasjonsfond og fond-i-fond løsningene best

Dette er fond som kan inneholde både rente- og aksjefond, litt etter hvor mye svingninger du tåler og hvor raskt du ønsker at pengene din skal vokse.

– Mange har forsøkt å spekulere i hyppige fondsbytter og enkeltaksjer i jakten på meravkastning. Men få lykkes slik. Med våre anbefalte kombinasjonsfond og fond-i-fond kan du derimot være trygg på at ikke alle eggene havner i et marked, i en sektor eller hos en enkelt forvalter.

Vi tror på god spredning og det oppnår man med våre anbefalinger, avslutter Henrichsen.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.