Senker prisen på ODIN Emerging Markets, ODIN USA og ODIN Europa

Vi reduserer forvaltningshonoraret for ODIN Emerging Markets, ODIN USA og ODIN Europa med 0,5 prosent til 1,5 prosent årlig fra og med 1. januar 2020.

Vi setter nå ned prisen for forvaltningen av ODIN Emerging Markets, ODIN USA og ODIN Europa. Prisreduksjonen gjelder for andelsklasse C, som er for investerte beløp under 1 million kroner.

– Når vi reduserer forvaltningshonoraret gir det oss lavere inntjening, men kundene får bedre avkastning. Slik sett er det en fin nyttårsgave til kundene som eier et eller flere av disse fondene, sier Martin Henrichsen, som er direktør for salg og marked i ODIN.

ODIN vil alltid være konkurransedyktig

Martin Henrichsen, direktør for salg og marked i ODIN

Det er lenge siden vi fjernet kjøps- og salgsgebyrer, og suksesshonorarer har vi aldri hatt.

– Hos ODIN betaler du kun et årlig honorar for fondsforvaltningen. Likevel ser vi en trend hvor hva man betaler for forvaltning av aktive fond er på vei ned. Selv om avkastningen i fondene våre er god, er det naturlig at vi tilpasser oss utviklingen, sier Henrichsen.

Dette er ikke noe nytt.

– Allerede i 2015 reduserte vi forvaltningshonoraret på våre anbefalte fond. Det er ODINs kombinasjonsfond og fond-i-fond løsninger. Deretter kuttet vi prisen på ODIN Norge C og ODIN Global C i 2017, ODIN Norden C i 2018 og ODIN Eiendom C i september 2019. I tillegg innførte vi andelsklasser i kombinasjonsfondene i februar 2019, og nå har vi altså posisjonert oss ytterligere for fremtiden, sier Henrichsen.

Hva betyr prisreduksjonen for deg som kunde?

Du får høyere avkastning på sparepengene dine med lavere forvaltningshonorar.

– Når vi nå setter ned prisen på forvaltningen av ODIN Emerging Markets C, ODIN USA C og ODIN Europa C, betyr det at du som andelseier får mer, mens ODIN tjener mindre, sier Henrichsen.

Skaper langsiktige verdier for kundene

Det handler om at vi skal gjøre oss fortjent til å forvalte kundenes penger.

– Vi lever av fornøyde kunder, og det viktigste for kundene er solid avkastning over tid. Vi garanterer at vi skal fortsette å arbeide hardt for at du som kunde skal oppnå god langsiktig avkastning på pengene dine, og vi tror enda flere vil søke reell aktiv forvaltning hos oss med så konkurransedyktige vilkår.

Våre anbefalinger står

Vi ser at enkelte kunder ønsker enkeltfond til porteføljene sine. Da er det naturlig at vi tilpasser alle enkeltfondene våre for det. Vi er nå solid posisjonert med priser fra 0,15 prosent til 1,5 prosent i året for fondene våre, avhengig av fondstype og investert beløp.

– Enkeltfondene våre utgjør fortsatt en betydelig del av fondskapitalen, og er nå godt posisjonert på pris i alle andelsklassene. Vi vil fortløpende vurdere behov for å gjøre ytterligere tilpasninger i tiden fremover, sier Henrichsen.

Kombinasjonsfond og fond-i-fond best for de fleste

Dette er profesjonelle fondsporteføljer som kan inneholde både rente- og aksjefond, litt etter hvor mye svingninger du tåler, og hvor lenge pengene dine skal være investert.

– Mange har forsøkt å spekulere i hyppige fondsbytter og enkeltaksjer i jakten på meravkastning. Men få lykkes slik. Med våre anbefalte fond kan du derimot være trygg på at ikke alle eggene dine havner i ett marked, i en sektor eller hos en enkelt forvalter.

Vi tror på god spredning på investeringene, og det oppnår du med anbefalingene våre, avslutter Henrichsen.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.