ODIN senker prisen på ODIN Global og ODIN Norge fra og med 1. september

Vi reduserer forvaltningshonoraret for ODIN Norge og ODIN Global med 0,5 prosent til 1,5 prosent årlig fra og med 1 september.

Vi setter ned prisen som kundene betaler for forvaltningen av ODIN Norge C og ODIN Global C. De to aksjefondene det gjelder tilhører andelsklasse C, som er for investerte beløp under kr 1 million, forteller Martin Henrichsen, direktør for salg og marked.

ODIN er, og skal fortsatt være konkurransedyktig, også på pris

Det er lenge siden vi fjernet kjøps- og salgsgebyrer, og suksesshonorarer har vi aldri hatt.

– Hos ODIN betaler kundene kun et årlig honorar for fondsforvaltningen. Likevel ser vi en trend hvor hva man betaler for forvaltning av aktive fond er på vei ned. Selv om avkastningen i fondene våre er god, så er det naturlig at vi tilpasser oss utviklingen.

Det er egentlig ikke noe nytt.

– Allerede i 2015 reduserte vi forvaltningshonoraret på våre anbefalte løsninger. Det er våre kombinasjonsfond og fond-i-fond, hvor vi ser mesteparten av nysalget om dagen. Og nå posisjonerer vi oss altså ytterligere for fremtiden, sier Henrichsen.

Bilde: Direktør for salg og marked, Martin Henrichsen.

ODIN senker prisen på ODIN Global og ODIN Norge med 0,5 prosent til 1,5 prosent årlig fra og med 1. september

Hva betyr prisreduksjonen for andelseierne?

Kundenes sparepenger vokser raskere med lavere forvaltningshonorar.

– Når vi nå setter ned prisen på forvaltningen av ODIN Norge og ODIN Global, så betyr det at andelseierne får mer, mens ODIN tjener mindre.

I ODIN er vi opptatt av å skape langsiktige verdier for kundene

Det handler om å gjøre seg fortjent til å forvalte kundenes penger.

– Vi lever av fornøyde kunder, og det viktigste for kundene er solid langsiktig avkastning. Vi garanterer at vi skal fortsette å arbeide hardt for våre kunders avkastning, og vi tror flere vil søke reell aktiv forvaltning hos oss med så konkurransedyktige vilkår.

Våre anbefalinger har ikke endret seg og står fast

Vi ser at enkelte kunder ønsker å bygge porteføljer selv ved å kjøpe enkeltfond. Da var det naturlig å posisjonere ODIN Norge og ODIN global.

– Norske og globale fond utgjør majoriteten av fondskapitalen i Norge. Våre to fond blir da godt posisjonert i alle andelsklassene.

Vår anbefaling står fast, vi tror våre kunder er tjent med våre kombinasjonsfond og fond-i-fond.

Dette er fond som kan inneholde både rente- og aksjefond, litt etter hvilken svingninger du tåler og hvilken avkastning du ønsker.

– Mange har forsøkt å spekulere i hyppige fondsbytter og smale posisjoner i enkeltaksjer i jakten på meravkastning. Men få lykkes slik. Med våre anbefalte kombinasjonsfond og fond-i-fond kan kundene derimot være trygg på at ikke alle eggene havner i et markedet, i en sektor eller hos en enkelt forvalter.

Vi tror på god spredning og det oppnår man med våre anbefalinger, avslutter Henrichsen.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.