ODIN Norge med i plassering av egenkapitalbevis i Sparebanken Vest

Samlet skal rundt 2,4 milliarder eierløs kapital i banken konverteres til egenkapitalbevis.

Sparebanken Vest er den nest største sparebanken i Norge målt etter utlånsvolum. Men målt etter utestående egenkapitalbevis havner banken på sjette plass. Egenkapitalen i Sparebankene består av privat kapital, egenkapitalbevis, samt et eierløst fond. I Sparebanken Vest er andelen eierløst fond langt større enn hos de andre sparebankene.

Konvertering av eierløst fond til egenkapitalbevis
Banken ønsker nå å konvertere eierløs kapital til egenkapitalbevis. Begrunnelsen for dette er at det er liten likviditet i egenkapitalbevisene og det er få av dem. Med en større andel av egenkapitalbevis vil likviditeten øke og prisingen forhåpentlig bedres. Samlet skal rundt 2,4 milliarder eierløs kapital i banken konverteres til egenkapitalbevis. Og 10 % av dette skal reserveres til privatmarkedet. Privatpersoner som investerer inntil 500 000 kr og beholder dem i minimum 1 år vil få 5 % flere bevis. Beholder man dem i ytterligere 1 år vil man motta ytterligere 5 %. I forhold til risikoen og prisingen tror vi dette er en god investering.
ODIN Norge har derfor valgt å delta i plasseringen av egenkapitalbevis i Sparebanken Vest.

I tillegg til at vi tror det er en god investering vil deler av overskuddet fra den eierløse kapitalen betales ut til kundene i form av kundeutbytte. Hvor mye kundeutbytte en får som kunde vil avhenge av størrelsen på innskudd og utlån. Dette vil bidra til å holde på, og gjerne tiltrekke kunder.
Til syvende og sist er alt avhengig av hvor godt banken drives, men det er klart at dette er en god løsning for både kunder og investorer. Fortsetter den gode driften i banken tror vi dette blir en god investering både for fondet.

Sparebanken Vest var blant de av sparebankene som klarte seg best under finanskrisen på 90-tallet og slapp å få statlig tilført egenkapital som mange av bankene måtte ha. Sparebanken Vest er en sammenslutning av mange banker i Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland. Den største banken, Bergens Sparebank ble etablert i 1823, og Sparebanken Vest er således landets nest eldste bank. De er markedsleder i Hordaland, med en markedsandel i kjerneområdet på over 30%. Banken har som mål å levere en langsiktig avkastning på kapitalen på 12% og å betale halvparten av overskuddet i utbytte.

Bulder bank
Banken tar også mål av seg til å bli landets beste mobilbank. Kundene er svært fornøyd med bankens mobilbankløsning som får beste score sammenlignet med den score kundene gir til konkurrerende banker. Den nye nasjonale mobilbankløsningen kalles Bulder bank. Målet er en landsomfattende vekst i boliglån. Målet er å øke utlånsvolumet på boliglån med 20 milliarder innen 2022. Banken skal tilby boliglån innenfor 75 % av verdi til en konkurransedyktig pris. Kundene i Bulder bank vil også være kvalifisert for kundeutbytte.

Skrevet av

Senior porteføljeforvalter
Vigdis Almestad er utdannet siviløkonom og MBA fra Norges Handelshøyskole og autorisert finansanalytiker fra NHH/NFF.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.