Fusjon og vedtektsendringer

Torsdag 22. oktober ble det avholdt andelseiermøte i forbindelse med planlagte fusjoner og vedtektsendringer i en del av ODINs fond.

Andelseiermøtet ble avholdt i forbindelse med planlagt fusjon mellom ODIN Norge/ODIN Norge II, ODIN Finland/ODIN Finland II, ODIN Europa/ODIN Europa II, ODIN Offshore/ODIN Maritim og ODIN Eiendom/ODIN Eiendom I.

I tillegg har det vært foreslått vedtektsendringer i ODIN Norge, ODIN Finland, ODIN Europa, ODIN Offshore, ODIN Eiendom, ODIN Sverige og ODIN Kreditt.

Fusjon og vedtektsendringer vedtas dersom det oppnås et flertall på minst 75 prosent av de avgitte stemmene.

I hovedsak dreier vedtektsendringene seg om å tilpasse disse til nye anbefalte vedtekter etter innføring av ny verdipapirfondlov. Samtidig innføres det andelsklasser i fondene, slik at størrelsen på forvaltningshonoraret heretter blir avhengig av beløpet som investeres. I tillegg endres vedtektene slik at det i fremtiden, etter Styrets godkjennelse, kan være mulig for fondene å låne ut finansielle instrumenter. Alle inntekter fra slike utlån skal tilfalle fondet.

Finanstilsynet må samtykke til endringer av vedtektene i etterkant av at andelseierne har stemt for disse. Vedtektsendringene trer således ikke i kraft før etter at de er godkjent av Finanstilsynet. ODIN Forvaltning legger opp til at de foreslåtte endringene kan tre i kraft 30. november 2015. Det nøyaktige tidspunktet vil imidlertid være avhengig av Finanstilsynets saksbehandlingstid.

Resultater fra avstemmingene:

Fusjon mellom ODIN Norge og ODIN Norge II
Andelseiermøtet har i dag vedtatt fusjonen med stort flertall.

ODIN Norge

Totalt antall andeler i fondet: 2 076 780,1344
Antall stemmer mottatt: 362 626,5204

Antall stemmer FOR fusjon:   360 491,9081
Antall stemmer MOT fusjon:    2 134,6123

Fusjonen ble vedtatt med 99,41 prosent av stemmene.

ODIN Norge II
Totalt antall andeler i fondet:   492 232,9292
Antall stemmer mottatt:   210 911,7632

Antall stemmer FOR fusjon:     210 911,7632
Antall stemmer MOT fusjon:     0

Fusjonen ble vedtatt med 100 prosent av stemmene.

Fusjonsdato er satt til 30. november 2015.

Vedtektsendringer i ODIN Norge
Andelseiermøtet har i dag vedtatt vedtektsendringer i ODIN Norge med stort flertall.

Antall stemmer mottatt:    360 674,1555

Antall stemmer FOR vedtektsendringer:  358 495,7087
Antall stemmer MOT vedtektsendringer:     2 178,4468

Vedtektsendringene ble vedtatt med 99,40 prosent av stemmene.

Fusjon mellom ODIN Finland og ODIN Finland II
Andelseiermøtet har i dag vedtatt fusjonen med stort flertall.

ODIN Finland
Totalt antall andeler i fondet:  306  005,6265
Antall stemmer mottatt:  47 385,5196

Antall stemmer FOR fusjon:  46 867,1213
Antall stemmer MOT fusjon:  518,3983

Fusjonen ble vedtatt med 98,91 prosent av stemmene.

Fusjonsdato er satt til 30. november 2015.

ODIN Finland II
Totalt antall andeler i fondet:   246 736,7989
Antall stemmer mottatt:   246 736,7989

Antall stemmer FOR fusjon:   246 736,7989
Antall stemmer MOT fusjon:   0

Fusjonen ble vedtatt med 100 prosent av stemmene.

Fusjonsdato er satt til 30. november 2015.

Vedtektsendringer i ODIN Finland
Andelseiermøtet har i dag vedtatt vedtektsendringer i ODIN Finland med stort flertall.

Antall stemmer mottatt:   47 219,7520

Antall stemmer FOR vedtektsendringer:  46 717,3584
Antall stemmer MOT vedtektsendringer:  502,3936

Vedtektsendringene ble vedtatt med 98,94 prosent av stemmene.

Fusjon mellom ODIN Europa og ODIN Europa II
Andelseiermøtet har i dag vedtatt fusjonen med stort flertall.

ODIN Europa
Totalt antall andeler i fondet:  31 444 313,7051
Antall stemmer mottatt:  7 477 458,0051

Antall stemmer FOR fusjon:  7 448 120,3002
Antall stemmer MOT fusjon:   29 337,7049

Fusjonen ble vedtatt med 99,61 prosent av stemmene.

ODIN Europa II
Totalt antall andeler i fondet:   2 598 510,1159
Antall stemmer mottatt:   684 824,9609

Antall stemmer FOR fusjon:   684 824,9609
Antall stemmer MOT fusjon:   0

Fusjonen ble vedtatt med 100 prosent av stemmene.

Fusjonsdato er satt til 30. november 2015.

Vedtektsendringer i ODIN Europa
Andelseiermøtet har i dag vedtatt vedtektsendringer i ODIN Europa med stort flertall.

Antall stemmer mottatt:   7 455 676,7739

Antall stemmer FOR vedtektsendringer:   7 426 383,6156
Antall stemmer MOT vedtektsendringer:   29 293,1583

Vedtektsendringene ble vedtatt med 99,61 prosent av stemmene. 

Fusjon mellom ODIN Eiendom og ODIN Eiendom I
Andelseiermøtet har i dag vedtatt fusjonen med stort flertall.

ODIN Eiendom
Totalt antall andeler i fondet:  684 022,6273
Antall stemmer mottatt:  26 824,7038

Antall stemmer FOR fusjon:  25 280,0063
Antall stemmer MOT fusjon:  1 544,6975

Fusjonen ble vedtatt med 94,24 prosent av stemmene.

ODIN Eiendom I
Totalt antall andeler i fondet:  2 598 510,1159
Antall stemmer mottatt:  70 494,5558

Antall stemmer FOR fusjon:  55 722,7031
Antall stemmer MOT fusjon:   14 771,8527

Fusjonen ble vedtatt med 79,05 prosent av stemmene.

Fusjonsdato er satt til 30. november 2015.

Vedtektsendringer i ODIN Eiendom
Andelseiermøtet har i dag vedtatt vedtektsendringer i ODIN Eiendom med stort flertall.

Antall stemmer mottatt:  26 824,7038

Antall stemmer FOR vedtektsendringer:  25 280,0063
Antall stemmer MOT vedtektsendringer:  1 544,6975

Vedtektsendringene ble vedtatt med 94,24 prosent av stemmene.

Fusjon mellom ODIN Offshore og ODIN Maritim
Andelseiermøtet har i dag vedtatt fusjonen med stort flertall.

ODIN Offshore
Totalt antall andeler i fondet:  6 380 970,5692
Antall stemmer mottatt:  497 459,4421

Antall stemmer FOR fusjon:  492 837,6740
Antall stemmer MOT fusjon:   4 621,7681

Fusjonen ble vedtatt med 99,07 prosent av stemmene.

ODIN Maritim
Totalt antall andeler i fondet:  714 202,2702
Antall stemmer mottatt:  56 923,5621

Antall stemmer FOR fusjon:  52 959,4010
Antall stemmer MOT fusjon:  3 964,1611

Fusjonen ble vedtatt med 93,04 prosent av stemmene.

Fusjonsdato er satt til 30. november 2015.

Vedtektsendringer i ODIN Offshore
Andelseiermøtet har i dag vedtatt vedtektsendringer i ODIN Offshore med stort flertall.

Antall stemmer mottatt:  498 234,6943

Antall stemmer FOR vedtektsendringer:  493 351,5244
Antall stemmer MOT vedtektsendringer:   4 883,1699

Vedtektsendringene ble vedtatt med 99,02 prosent av stemmene.

 Vedtektsendringer i ODIN Sverige
Andelseiermøtet har i dag vedtatt vedtektsendringer i ODIN Sverige med stort flertall.

Totalt antall andeler i fondet:  1 123 467,6968
Antall stemmer mottatt:  35 024,3785

Antall stemmer FOR vedtektsendringer:  33 346,4321
Antall stemmer MOT vedtektsendringer:  1 677,9464

Vedtektsendringene ble vedtatt med 95,21 prosent av stemmene.

Vedtektsendringer i ODIN Kreditt
Andelseiermøtet har i dag vedtatt vedtektsendringer i ODIN Kreditt med stort flertall.

Totalt antall andeler i fondet:  11 913 848,9172
Antall stemmer mottatt:  6 204 442,1267

Antall stemmer FOR vedtektsendringer:  6 192 196,5453
Antall stemmer MOT vedtektsendringer:  12 245,5814

Vedtektsendringene ble vedtatt med 99,80 prosent av stemmene.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.