Resultat fra valgmøte – ODINs verdipapirfond

Valgmøtet ble avholdt 10. april. Her får du resultatene.

Til behandling på valgmøtet for ODINs verdipapirfond var følgende:

1) Godkjenning av innkalling
2) Valg av to andelseiere til å underskrive protokollen
3) Valg av andelseierrepresentanter til styret i ODIN Forvaltning AS
4) Valg av medlemmer til valgkomité for andelseierrepresentanter til styret i ODIN Forvaltning AS
5) Eventuelt

Det ble gjort følgende valg av andelseierrepresentanter til styret i ODIN Forvaltning AS:

Christian S. Jansen – enstemmig gjenvalgt som styremedlem for ett år
Marianne Heien Blystad – enstemmig gjenvalgt som styremedlem for ett år
Andreas Holmen – enstemmig gjenvalgt som varamedlem for ett år


Som valgkomité for andelseierrepresentanter til styret i ODIN Forvaltning AS:

Olav Sem Austmo – enstemmig gjenvalgt for to år
Marianne E. Johnsen – enstemmig gjenvalgt for to år
Nils Petter Hollekim – enstemmig valgt for to år

 

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.