Resultat fra valgmøte – ODINs verdipapirfond

Valgmøtet ble avholdt torsdag 17. mars. Her får du resultatene fra møtet.

Til behandling på valgmøtet for ODINs verdipapirfond var følgende:

1) Godkjenning av innkalling
2) Valg av to andelseiere til å underskrive protokollen
3) Valg av andelseierrepresentanter til styret i ODIN Forvaltning AS
4) Valg av medlemmer til  valgkomité for andelseierrepresentanter til styret i ODIN Forvaltning
5) Eventuelt

Det ble gjort følgende valg av andelseierrepresentanter til styret:

Christian S. Jansen – enstemmig gjenvalgt som styremedlem for ett år
Marianne Heien Blystad – enstemmig gjenvalgt som styremedlem for ett år
Andreas Holmen – enstemmig gjenvalgt som varamedlem for ett år

Som valgkomité for andelseierrepresentanter til styret ble følgende enstemmig gjenvalgt for to år:

Olav Sem Austmo (leder)
Marianne E. Johnsen
Arvid Aage Skar

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.