Renteoppdatering med Nils Hast

Forrige uke var det flere rentemøter, og ODIN følger tett med. Vi har bedt vår forvalter, Nils Hast, gi en liten oppdatering samt snakke litt om hvordan dette påvirker markedet.

https://youtu.be/ZIWW_nxSDI8

Renten ned i Norge
Norges Bank senket renten med 0,25 %, ned til 0,5%. Dette er den laveste styringsrenten vi noen gang har hatt i Norge. Norges Bank håper å stimulere norsk økonomi i en tid preget av en lav oljepris og fallende oljeinvesteringer. Det skal også bidra til å svekke den norske kronen og dermed gjøre norske eksportbedrifter mer konkurransedyktige i utlandet. Likevel styrket kronen seg i etterkant av rentemøtet og Nils Hast forklarer dette med av rentekuttet var ventet av markedet, samtidig som andre transaksjoner uten sammenheng til rentemøtet ble utført i etterkant av møtet.

Avventende i USA
I USA går økonomien greit, og her venter markedet på at renten skal justeres opp. Den amerikanske sentralbanken (Fed) er avventende, og Nils forteller at dette kan ha sammenheng med at en renteøkning kan sette en demper på den optimismen man ser i USA nå. Samtidig følger de tett med på utviklingen i Kina og fremvoksende markeder, som har vært volatil den siste tiden. Fed har tidligere kommunisert hele fire rentehevninger i 2016, men har nå justert anslaget ned til to. Slik verdensøkonomien har utviklet seg anslår Nils at det vil komme to eller færre renteøkninger fra Fed i år.

 

 

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.