Reisebrev fra Brasil

Vår forvalter Jarle Sjo har vært på reisefot i Brasil. At forvalteren for ODIN Norge reiser til Brasil er først og fremst fordi oljeleting og -produksjon i landet i stor grad påvirker oljeserviceselskaper - ikke minst i Norge.

Ser vi til ODIN Norges referanseindeks, OSEFX Mutual Fund, er tilsvarende 25 prosent av indeksen eksponert mot oljeindustrien i Brasil. Mange av disse norske selskapene har virksomhet direkte i landet, som for eksempel Aker Solutions, Statoil, Odfjell Drilling, Seadrill, Subsea 7, BW Offshore, Solstad Offshore og DOF. Mange av disse selskapene hadde vi personlige møter med i løpet av turen.

reisebrev-brasil

Status: Brasil
Brasil har hatt svak BNP vekst de seneste årene. Dårlig infrastruktur, byråkrati og korrupsjon gjør det til et vanskelig land å operere i. I tillegg har myndighetene krevd at internasjonale olje- og offshoreaktører som skal operere i Brasil, må ha minst 65 prosent «lokalt innhold» noe som kan gjøres ved bruk av lokale ansatte eller lokalt utstyr. En stor begivenhet i Brasil er det kommende valget der den sittende presidenten Dilma Rousseff fra venstrefløyen møter høyresidens Aécio Neves. Neves har hittil hatt et knapt flertall og børsen har reagert positivt på dette. Vinner han siste runde den 26. oktober kan vi kanskje vente oss en viss liberalisering av landet og de spesielle reglene for oljebransjen.

Petrobras er Brasils største oljeprodusent. Selskapet hadde fram til 1997 monopol på oljeproduksjon i Brasil. Nå er selskapet børsnotert, men majoriteten av selskapet eies av den brasilianske stat. Vi besøkte Petrobras, og de kom med gode nyheter. De informerte om at de i løpet av de kommende seks årene kommer til å øke oljeproduksjonen fra 2 millioner fat til 4 millioner fat per dag. At oljeprisen har kommet ned på lave nivåer og muligens kommer til å fortsette å være lav en tid framover bekymrer ikke Petrobras. Denne økningen i produksjonen fører til at etterspørselen etter oljeserviceselskaper øker – noe vi ser som veldig positivt.

jarle-sjo-petrobras

Rigg-markedet
Petrobras er i særklasse verdens største bruker av dypvannsrigger. De har nå 62 rigger, men mener at de vil komme til å behøve cirka 65-70 rigger i løpet av de kommende fem årene. At de øker oljeproduksjonen og derigjennom vil de komme til å trenge flere rigger er bra for markedet, men dessverre er produksjonstakten på nye rigger enda høyere enn etterspørselen, og dette vil høyst sannsynlig lede til overkapasitet.

Totalt bygges det hele 29 nye rigger på forskjellige verft i Brasil, og disse forventes å være klare for levering i løpet av perioden 2016 – 2020. Markedet mener dette ikke kommer til å bli noe stort problem fordi det forventes store forsinkelser siden disse brasilianske verftene ikke har bygget rigger før, men våre besøk hos verftene ga oss inntrykk av at flesteparten av riggene er i rute i henhold til planen. Om alle 29 riggene kommer til å bli ferdige er uklart, men så mange som 20 av dem ser ut til å bli levert som planlagt. Uansett kommer Petrobras trolig til å trenge færre rigger fra internasjonale aktører framover, og dette er negativt for dette segmentet.

Øvrige segmenter
Hvis vi ser på øvrige segmenter, som FPSO (flytende produksjonsskip) og subsea, så ser det lysere ut. Petrobras kommer til å behøve 32 FPSO’er fram til 2020 og ytterligere 35 stykker i perioden 2020-2025. Vårt porteføljeselskap, BW Offshore, er bra posisjonert for oppgangen. De har tre FPSO’er i Brasil i dag og driver ytterligere to for andre aktører. Selv om de har begrenset byggekapasitet, kan de være aktuelle for å drifte andres enheter i tiden framover.

BWOffshore

Petrobras informerte også om at de kommer til å trenge flere subsea-tjenester de kommende årene og der ligger vår investering Subsea7 godt posisjonert for å kunne kapitalisere på oppgangen.

ODIN er bra posisjonert
Sammenfattet kan vi konstatere at det kommer til å bli en økning i oljeproduksjonen i Brasil i årene som kommer, med Petrobras som overlegent største produsent. Men vi ser en negativ trend for rigg-markedet på grunn av kommende overkapasitet og har derfor valgt og ikke ha eksponering mot riggmarkedet i ODIN Norge. Derimot ser det lyst ut for FPSO og subsea segmentet, og gjennom våre innehav BW Offshore og Subsea7 er vi godt posisjonert i fondet framover innenfor oljeservicebranschen.

Skrevet av

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.