Vi kjøper mens andre må selge

Hvordan påvirker børsuroen som vi ser akkurat nå ODINs fond? Jarle Sjo kommenterer, og mener ODINs investeringsfilosofi med fokus på kvalitetsselskaper står seg godt når markedet faller.

Aksjemarkedet faller kraftig og nervøsiteten stiger. Det norske aksjemarkedet er ned over 5% i dag og vi er nå ned 3,6% så langt i år*. Markedet er ned 16% siden toppnoteringen i midten av april.

Hva er så grunnen til at markedet faller. Veksten i Kinesisk økonomi fryktes nå å bli lavere fremover og denne økonomien er blitt så stor at den er viktig for global økonomi. Mange eksperter peker på fallende aksjemarked i Kina, men det har lite å si for kinesisk økonomi. Det som er verre, er at Kinesisk gjeld har nådd skremmende nivåer. Historisk har ingen land med slik gjeldsgrad klart å rette opp i ubalansene uten at det har endt i svakere vekst i en periode.

En annen faktor som spiller inn er den amerikanske sentralbanken Federal Reserve og usikkerheten om når de vil begynne å sette opp renten. Økning i amerikanske renter er i grunnen et positivt tegn på at amerikansk økonomi gjør det bedre, men det skaper dessverre volatilitet i markedet.

Fallende råvarepriser har også ført til bekymrede investorer. Noe mener råvareprisene faller på grunn av lavere investeringer i Kina, mens andre snakker om slutten på en råvareboble som har vart siden 2005. Uansett påvirker fallende råvarepriser mange selskaper på Oslo Børs. Svekkelsen av den norske krone mot andre valutaer har hjulpet norske eksportselskaper og gjort de mer konkurransedyktig.

Aksjemarkedet har sterke sesongmønstre gjennom året. «Sell in May» og «Remember to buy in November» brukes ofte som gode råd til kortsiktige investorer. Korreksjoner i aksjemarkedet tenderer til å skje i august, september eller oktober. I fjor falt Oslo Børs 12,5% i første del av oktober.

Så spørsmålet er derfor om dette er en korreksjon eller begynnelse på et aksjekrakk. Ingen vet svaret på det spørsmålet, men vi tror det er en korreksjon. Aksjekrakk har historisk skjedd når Oslo Børs er veldig høyt priset i forhold til bokførte verdier, slik som i 1991, 1998, 2001 og 2008. Da var pris/bok på Oslo Børs langt over 2.0. I dag er pris/bok bare 1.3.

Selv om Kina skulle få svakere vekst fremover, så er det positiv utvikling i amerikansk økonomi. I tillegg er det enkelte positive tegn i Europeisk økonomi. I tillegg har den europeiske sentralbanken, ECB, vist at man er villig til å gå langt for å støtte en svekkelse i eurosonen. Det er positivt for både kreditt og aksjemarkedet.

Man kan spørre seg om de siste dagers fall endrer hvordan vi jobber. Svaret er nei. Vi jobber fortsatt på samme måte. Vi leter etter gode selskaper som vil skaper verdier over tid. Fordelen med vår filosofi, er at disse kvalitetsselskapene gjør det bedre enn markedet også i dårligere tider. Vi utnytter andres redsel i slike tider til å øke våre posisjoner i disse gode selskapene.

I ODIN Norge har vi hatt nesten 10% av fondets midler i kontanter i tilfelle vi skulle få en slik korreksjon. Det vil benytte vi oss av i disse dager. Vi kjøper mens andre må selge.

 

Tall per 24.08.2015

Skrevet av

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.