Refundert kildeskatt til ODIN Finland

ODIN fikk i går refundert kildeskatt for årene 2012 - 2014 fra finske skattemyndigheter.

Som tidligere informert har ODIN jobbet med å få refundert kildeskatt som urettmessig har blitt belastet fond over flere år. Kildeskatt er en skatt som myndigheter trekker fra utbyttet selskaper utbetaler til sine eiere. Denne skatten har vært i strid med prinsippene om fri flyt av kapital etter EØS-avtalen.

ODIN har flere søknader om refusjon av kildeskatt til behandling i Finland. Den meravkastning refundert kildeskatt vil utgjøre, tilfaller andelseiere som er investert i fondet på det tidspunktet beløpet blir godskrevet fondet.

Det er nå gledelig å kunne melde at vi nå har fått refundert kildeskatt i ODIN Finland for årene 2012-2014 fra de finske skattemyndighetene. Dette ble kreditert fondet i går, og ga følgende utslag på avkastningen:

ODIN Finland: 1,36% + markedet

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.