Refleksjoner fra investeringsdirektøren

– vi har skapt 2,3 milliarder i meravkastning hittil i år.

Se og hør investeringsdirektør Vegard Søraunets oppsummering av første halvår.

Første halvår 2019 har i finansverdenen vært preget av sterke børser, geopolitisk usikkerhet, endrede renteforventninger og svakere makrotall. Hvordan henger dette sammen? Først og fremst må vi ikke glemme at den sterke børsutviklingen må sees i sammenheng med korreksjonen vi fikk i inngangen til fjerde kvartal i fjor. Ser vi de to periodene under ett, så ser det ganske normalt ut og vi er nå på nivåer før korreksjonen startet i september i fjor. Selskapene har jevnt over levert bra resultater, både i fjerdekvartal 2018 og første kvartal 2019.

Likevel ser både konjunkturen og makroen svakere ut enn tidligere. Men ettersom renteforventingene har snudd har dette, på tross av svakere makro, underbygget det sterke børsklimaet vi har sett hittil i år. Økte svingninger og usikkerhet har vi fått som følge av fortsatt geopolitisk usikkerhet med handelskrig, brexit og politikere som synser, mener og twitrer.

Børsuroen rundt årsskiftet ga kjøpsmuligheter

For oss som aktive forvaltere skaper dette muligheter. Vi er alltid på utkikk etter kvalitetsselskaper som er godt posisjonert for fremtiden. I perioder med støy og turbulens er det gode tidspunkter å plukke opp kvalitetsselskaper til en mer attraktiv pris.

Dette benyttet vi oss også av rundt årsskiftet, og har vist seg å være gunstige kjøpstidspunkter. Vi økte posisjonen i selskaper vi allerede eier, som eksempelvis SimCorp, men vi tok også inn nye selskaper i porteføljen. DSV er et godt eksempel på dette. DSV er et selskap vi har holdt øye med en god stund og som vi har eid i ODIN Norden tidligere. Vi har frem til korreksjonen funnet prisingen på selskapet utfordrende. Ellers var DSV ikke noe unntak under korreksjonen, aksjen falt også mye.

DSV har en kapitallett forretningsmodell med god lønnsomhet, og betaler nesten 100 prosent av den frie kontantstrømmen i utbytte og gjennom tilbakekjøp. I løpet av de siste to tiårene har selskapet utviklet seg fra et lite transportselskap til en av verdens fem største transportselskaper. Ledelsen er dyktig og har drevet lønnsom vekst både organisk og gjennom oppkjøp. Vi tror den positive reisen fortsetter, noe oppkjøp av det sveitsiske transportselskapet Panalpina underbygger.

2,3 milliarder i meravkastning hittil i år

Våre fond har jevnt over hatt en veldig god utvikling hittil i 2019. Vi la bak oss et svakere år i 2018, men dette er tatt igjen i første halvår 2019. Syv av våre 10 aksjefond er nå godt foran sine referanseindekser. Spesielt fire fond stikker seg ut og ligger betydelig foran sine referanseindekser. Det er ODIN Global, ODIN Sverige, ODIN Norge og ODIN Norden. Etter en utfordrende periode i ODIN Norden de siste to årene, har vi hatt litt å ta igjen. Med en avkastning i fondet på nesten ni prosent mer enn indeks ved halvårsskiftet er vi på god vei til nettopp det.

Samtlige rentefond har også levert bedre avkastning enn referanseindeksen. ODIN Kreditt, som leverte svakere i 2018, stikker seg fram og har levert sterkt hittil i år. Våre kombinasjonsfond er satt sammen av våre aksjefond og rentefond og som et resultat av dette har disse fondene også levert god avkastning.

Oppsummert har vi hittil i år levert 7,2 milliarder kroner i avkastning for våre kunder (C-klassen). Dette er hele 2,3 milliarder kroner mer enn hva kundene ville fått med å være investert i indeks. Det er ODIN Norden, ODIN Sverige, ODIN Global og ODIN Norge som leverer de største bidragene på avkastning i kroner.

Med fokus på de beste selskapene

Fremover tror vi det vil være mye av de samme temaene som kommer til å prege markedene. Handelskrig, Brexit, geopolitikk, og ikke minst en svakere konjunktur. Samtidig har renter mye å si for aksjemarkedet. Det snakkes stadig mer om TINA – «There Is No Alternative». Hvis vi faktisk har entret et langsiktig lav-renteregime – hvor skal man finne avkastning hvis ikke i aksjemarkedet? Dette er også med på å presse aksjekursene oppover.

Når kommer neste resesjon? Vi må erkjenne at vi er langt inne i oppgangskonjunkturen, men når neste nedtur kommer er imidlertid vanskelig å spå. Mange investorer har gått glipp av god avkastning de siste årene ved å sitte på sidelinjen. Å prøve å «time» store makrohendelser og markedets reaksjoner på bakgrunn av dette er veldig vanskelig.

I ODIN har vi et annet fokus. Vi går ned på mikronivå for å finne de gode selskapene som vil skape verdier for samfunnet og andelseiere over tid. Utfordringer og en verden i endring er ikke noe nytt. Når vi leter etter selskaper er det et viktig kriterie å vurdere hvordan selskapet skal kunne navigere og evne å tilpasse seg de endringer som skjer. Dette krever en ledelse og et styre som har de lange brillene på og er fremtidsrettet. I en verden med stort fokus på bærekraft blir det også stadig viktigere å se på hvordan selskapet påvirker omgivelsene – både lokalt og globalt.

Vi er en aksjeplukker. Vi har våre 25 til 40 selskaper i porteføljene våre. Alle de selskapene er på en eller annen reise – og den reisen vil vi at kundene våre skal få ta del i.

Skrevet av

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.