Refleksjoner fra administrerende direktør

Nok et annerledes halvår er lagt bak oss. Mediebildet har også dette halvåret vært preget av den pågående pandemien.

Den siste tiden har imidlertid de positive nyhetene i stor grad overskygget de negative. Stadig flere blir vaksinert, og samfunnene er igjen i ferd med å åpnes. Det er ikke bare sommeren som gjør at det ser lysere ut.

Første halvår i 2021 ble svært gode måneder på de fleste av verdens børser. Drevet av lave renter, gradvis gjenåpning av samfunnet og sterk inntjeningsvekst har børsene fortsatt å stige. Spesielt våre «hjemlige» markeder som Norge og Norden har vært sterke så langt i år. Vi i ODIN har også det siste halvåret klart å gi våre kunder en tilfredsstillende avkastning, og de fleste av våre fond har levert meravkastning eller er på linje med sine referanseindekser. Samtidig ser vi at stadig flere kunder ønsker å spare og investere sammen med oss.

Passerte 100 milliarder
30. juni ble en merkedag i ODINs rike historie. For aller første gang forvalter vi nå et tresifret milliardbeløp på vegne av kundene våre. Aldri før har ODIN vært større og sterkere enn i dag. 100 milliarder kroner i forvaltningskapital er ny rekord i ODINs 31 år lange historie. Bak en slik milepæl ligger hardt og langsiktig arbeid, og høy grad av tillit fra kunder og distributører. Vi er takknemlige for den tilliten vi nyter hos våre kunder og distributører, og vi er stolte av de verdiene vi sammen har klart å skape. Fondssparing er blitt en megatrend og vi er glade for at så mange velger ODIN-fond i sine porteføljer.

Det å passere en slik milepæl er motiverende og inspirerer til fortsatt hardt arbeid. Vi skal fortsette å være ansvarlige og langsiktige eiere i bærekraftige kvalitetsselskaper. Og vi skal gjøre alt vi kan for å styrke kundeopplevelsen og levere solid avkastning til våre kunder.

ODIN-sjef Bjørn Edvart Kristiansen
Adm. direktør Bjørn Edvart Kristiansen takker for tilliten ODIN nyter hos kunder og distributører.

Styrker arbeidet med bærekraft
I ODIN styrker vi vårt arbeid med bærekraftige investeringer ytterligere. Våre kunder, eiere og myndighetene stiller store krav til oss knyttet til hvordan vi integrerer bærekraft i våre investeringsbeslutninger. En grunntese i ODIN sin forvaltningsfilosofi er at bærekraft og avkastning går hånd i hånd. Med det mener vi at de beste forutsetningene for langsiktig, god avkastning finnes i selskaper med en forretningsmodell og kultur som hensyntar miljøutfordringer og sosiale problemstillinger. Bærekraft innebærer en stor endring i hvordan alle selskaper må tilpasse seg nye krav – og dermed også nye forretningsmodeller. De selskapene som ikke har vilje og evne til å tilpasse seg vil ikke klare seg fremover. Mange selskaper vil bli borte, mens andre og mer tilpasningsdyktige selskaper vil vokse og bli morgensdagens vinnere. Som aktive og langsiktige eiere er nettopp selskapenes tilpasningsevne et av de viktigste kriteriene vi ser på.

De neste årene vil gi oss mange svar på hvordan våre selskaper tilpasser seg de mulighetene og truslene bærekraft representerer. Vi er i også i ferd med å styrke bemanningen og kompetansen vår innen bærekraftige investeringer. Som kapitalforvalter kjenner vi i ODIN på et stort ansvar for å bidra til en mer bærekraftig verden. Det ansvaret tar vi på største alvor.

 

God sommer!

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.