Redusert forvaltningshonorar

Vi reduserer forvaltningshonoraret på enkelte andelsklasser i utvalgte rentefond fra og med 30.11.2023.

Vi setter nå ned prisen for forvaltningen av ODIN Likviditet, ODIN Norsk Obligasjon og ODIN Europeisk Obligasjon. Prisreduksjonen gjelder for andelsklassene C, D og F, og gjelder fra og med 30. november 2023. Endringen skjer som et ledd i en løpende markedstilpasning av ODINs rentefond.

– Hos ODIN betaler kundene kun et årlig honorar for fondsforvaltningen. Likevel har det over tid vært en trend at honorarene for forvaltning av aktive fond er på vei ned. Selv om avkastningen i fondene våre er god, er det naturlig at vi tilpasser oss utviklingen, forteller Anders Stenstad, direktør for salg og marked i ODIN.

Fra og med 30. november vil ny pris for fondene være som følger:

Andelsklasse Tidligere honorar Nytt honorar
ODIN Likviditet C 0,40 % 0,35 %
ODIN Likviditet D 0,20 % 0,15 %
ODIN Norsk Obligasjon C 0,50 % 0,40 %
ODIN Norsk Obligasjon D 0,25 % 0,20 %
ODIN Norsk Obligasjon F 0,35 % 0,30 %
ODIN Europeisk Obligasjon C 0,50 % 0,40 %
ODIN Europeisk Obligasjon D 0,25 % 0,20 %
ODIN Europeisk Obligasjon F 0,35 % 0,30 %

 

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.