Panikk i oljemarkedet

Oljeprisen har falt til under 30 dollar per fat og dette indikerer at markedet har fått panikk. Sist gang vi så en oljepris under 30 dollar var i 2003. Vår analytiker Dan Erik Glover reflekterer over fallet og hvordan ODIN agerer i denne ekstraordinære situasjonen.

I 2003 var det lettere å finne og hente opp olje og i tillegg tjene en slant. I dag er dette et nivå der kun et fåtall av de globale produserte oljedråper er lønnsomme.

Selv med et kostnadsfall på ca 20% det siste året har kostnadene ved å produsere et fat olje steget med nesten 80% siden 2000 i følge IHS. Det betyr at oljeprisen må betraktelig opp for å oppnå samme lønnsomhet. Alternativt må kostnadene falle betydelig mer enn det vi har sett til nå.

danerikgraf

I det lange løp er det markedsbalansen som gjelder der prisen skal reflektere kostnaden ved å produsere et fat olje pluss en liten fortjeneste. Derimot i kortere tidsrom kan man få skjevheter i markedet med større avvik mellom tilbud og etterspørsel som presser prisene godt over eller langt under produksjonskostnaden til marginalprodusenten. Med dagens oljelagre som skvulper over, et OPEC som er livredd for å miste markedsandeler, usikkerhet rundt kinesisk etterspørsel og oljeselskaper som klemmer ut all oljen de klarer kompensere for den lave oljeprisen, har vi et marked som er klart oversupplert med olje.

I slike tider er det viktig som investor å ha fokus på diversifiserte selskaper med en sterk balanse og effektiv kostnadsstruktur. ODIN har fokus på slike selskaper fordi vi tror slike selskaper vil kunne ta markedsandeler og gi en fantastisk avkastning når lavkonjunkturen har vasket vekk de svakeste aktørene.

 

Skrevet av

Senior porteføljeforvalter
Dan Erik Glover har en M.Sc. i industriell økonomi fra NTNU og har flere års erfaring som finansanalytiker fra DNB og Swedbank.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.