På veien i Thailand

Den thailandske økonomien er på riktig vei, og optimismen på vei tilbake etter de politiske urolighetene tidligere i år. Dette fikk vi klare indikasjoner på under en rekke møter med selskaper i Bangkok.

ODIN Emerging Markets har en relativt liten andel av fondet plassert i Thailand. Vårt mål med besøkene i Thailand var å få bedre innsikt i økonomien samt lete etter flere investeringsmuligheter i en av Sørøst-Asias største økonomier.

Et bredt utvalg selskaper
Bangkok-børsen består av 530 børsnoterte selskaper med en samlet markedskapitalisering på 2 820 mrd. norske kroner. For å sette dette i perspektiv er det 165 selskaper notert på Oslo Børs, med en samlet markedskapitalisering på 1 750 mrd. norske kroner (OSEAX).

Bangkok-børsen har de siste 10 årene vist en sterk utvikling sammenlignet med fremvoksende markeder generelt. Verdt å merke seg er at i 10-årsperioden vi viser i grafen nedenfor har landet vært vitne til to militærkupp, det seneste i mai 2014. Til tross for et ustabilt politisk klima har børsen vist en sterk utvikling.

 

Bangkok-børsen vs fremvoksende markeder
Bangkok børsen vs fremvoksende markeder

 

Thailandsk økonomi
Thailand har en befolkning på 70 millioner og har en strategisk lokalisering i Sentral-Asia. Landet har lenge vært en viktig underleverandør til bilindustrien og har en industrisektor som nyter godt av billig arbeidskraft fra nabolandene Myanmar, Laos og Kambodsja. Landbrukssektoren er den dominerende del av økonomien, og Thailand er blant verdens største riseksportører.

thailand-kart

Politisk uro
Det siste året har vært turbulent både politisk og økonomisk i Thailand. President Thaksin Shinawatra ble tvunget til å avtre i vår som følge av demonstrasjoner i etterkant av valget. Protestene var en respons på korrupsjonsanklager og et valgsystem mange finner lite demokratisk. Militærkuppet i mai markerte slutten på protestene. At militæret overtar makten en periode er ikke noe nytt i Thailand sin historie selv om det med vestlige øyne virker dramatisk. Sist dette skjedde var i 2006. Mange forventer at nytt valg vil holdes i løpet av 2015. På våre spørsmål rundt hvordan lokalbefolkningen opplever de stadig politiske endringene var svaret fra Siam Cement, som vi møtte, kanskje det mest dekkende: «We leave it behind, forgive and carry on».

Økonomisk utvikling
Som følge av den politiske uroen har den økonomiske utviklingen det siste året vært svak. I tillegg har økonomien vært preget av lave priser på landbruksprodukter som ris og gummi. Den økonomiske veksten i 2014 ligger an til å bli kun 2 prosent som følge av smitteeffektene fra den politiske uroen tidligere i år. I takt med lavere økonomisk vekst har styringsrenten kommet ned til 2 prosent, omtrent på linje med inflasjonen. Optimismen er imidlertid på god vei tilbake blant annet som følge av flere økonomiske støttetiltak fra den militærstyrte regjeringen. Infrastrukturinvesteringene skal økes kraftig, noe som vil bidra til et økonomisk løft i 2015. BNP-veksten for neste år ligger an til å bli nær 5 prosent.

På jakt etter » ODIN-selskaper»
Vi ønsker å investere i lett forståelige forretningsmodeller hvor selskapene prioriterer lønnsom vekst, ikke bare vekst. Vi er opptatt av at hovedeier i selskapene vi investerer i prioriterer hele aksjonærfellesskapet og ikke bare egen lommebok.

Investeringer
I Bangkok møtte vi en rekke selskaper, deriblant ledelsen i ett av våre innehav i ODIN Emerging Markets, mat- og distribusjonsselskapet Premier Marketing. Det var i forbindelse med militærkuppet og korreksjonen i mai i år at vi kjøpte våre aksjer i selskapet.

 

Utviklingen i aksjekursen Premier Marketing

Utviklingen i aksjekursen Premier Marketing


Selskapet har en god posisjon innen produksjon og distribusjon av matvarer og er et godt eksempel på forretningsmodeller vi ønsker å investere i. Produktene selskapet selger er lite påvirket av den økonomiske utviklingen og forretningsmodellen er enkel å forstå. Deres hovedprodukt er fiskesnacksen «Taro» som finnes i flere varianter og smakstilsetninger. Selskapet har 70 prosent markedsandel innen denne produktkategorien i Thailand. Vel så viktig som deres suksessfulle konsumprodukter er distribusjon av konsumvarer for andre selskaper.

Taro fiskesnacks  Hovedkontor-Premier-Marketing

«Taro» fiskesnacks                                                      Hovedkontor Premier Marketing

 

Prisingen av Premier Marketing er lav. Til tross de for tre viktige prisingsingrediensene; vekst, høy kapitalavkastning og konsumeksponering er aksjen priset til en P/E (pris i forhold til inntjening) i 2014 på 12,8 ganger. God kontantstrøm gjør at vi mottar 6 prosent utbytte i år. I tillegg har selskapet de siste tre årene kjøpt tilbake 8 prosent av egne aksjer som ble slettet i løpet av våren.

Selskapet er blant de minste selskapene i fondet, og selskapets størrelse på 1,4 mrd norske kroner er også mye av hovedårsaken til den lave prisingen av dette konsumselskapet. Kun tre analytikere dekker aksjen i dag, og størrelsen på fondet vårt gjør at vi kan investere i enkelte slike selskaper. Vi ser muligheten for både god resultatvekst i årene fremover og omvurdering av aksjen. Selskaper som Premier Marketing havner gjerne først på radarskjermen til større forvalterhus idet selskapet har blitt stort nok, og paradoksalt dyrt nok, til å investere i. Vi ser frem til å følge utviklingen til Premier Marketing fremover.

Hva er risikoen?
Å investere i mindre selskaper er gjerne mer risikabelt enn å investere i store selskaper, spesielt i fremvoksende økonomier.

Vi er spesielt opptatt av at hovedeier, i dette tilfellet holdingselskapet Premier Fission Capital med 50 prosent av aksjene, har en historikk med å behandle minoritetsaksjonærer på rettferdig vis. Mindre selskaper har ofte mindre transparent rapportering enn større selskaper. I tilfellet med Premier Marketing er årsrapportene fyldige med god informasjon på engelsk. Kvartalsrapportene har klare forbedringspunkter, noe vi også tok opp med selskapet. Mindre selskaper i fremvoksende markeder bruker ofte revisjonsfirmaer som er mindre kjente for vestlige investorer. Premier Marketing sin revisor de siste 10 årene er velrenommerte Ernst&Young.

Hva har vi i bagasjen?
Vi kommer tilbake fra Thailand med bedre innsikt i det thailandske markedet og flere investeringsideer som må følges opp fremover. Enkelte gode selskaper vi møtte er for dyre for vår smak, og de havner på vår observasjonsliste. Utsiktene for vår investering i Premier Marketing vurderer vi som meget god. Den thailandske økonomien er på riktig vei, og optimismen på vei tilbake etter de politiske urolighetene tidligere i år.

 

 

Skrevet av

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.