Vietnam – et marked for fremtiden

Inntil for noen år siden hadde alle vietnamesere amerikanske dollar i lommen fremfor lokal valuta, og hjemme hadde de gull.

Dette handlet om manglende tillitt. I dag har myndighetene satt en stopper for dette, og lokal valuta er den prefererte betalingsformen. Myndighetene har bidratt til at korrupsjonen har blitt mindre, bankvesenet fungerer bedre og internasjonale selskaper etablerer seg. Landet har lang vei å gå, men mulighetene er store om myndighetene løser noen av utfordringene.

Hovedmålet med turen til Vietnam var å besøke en av våre siste investeringer i fondet, Vinamilk. Vinamilk er børsens største selskap målt i markedskapitalisering og er landets største produsent av meieriprodukter. Selskapet ledes av en meget kunnskapsrik kvinnelig leder som har mye av æren for at selskapet er der det er i dag. De langsiktige driverne for økt konsum i årene fremover er solide. Lav gjeldsgrad, lav arbeidsledighet, en økonomi som vokser 5-6 prosent per år og en ung befolkning som beveger seg inn i konsumentens rekker er noen av ingrediensene. I tillegg er landet en attraktiv destinasjon for etablering for multinasjonale selskaper på grunn av lave lønninger. Samsung og LG er selskaper som de siste årene har bygd opp mye produksjonskapasitet i landet. Dette får store ringvirkninger for landets befolkning.

 

vietnammoped

Scootere er vietnamesernes viktigste fremkomstmiddel. Infrastrukturen er ikke tilpasset omfattende bilbruk

Markedet
Til tross for store og positive endringer i landets utvikling står utfordringene i kø. Begrensninger på utenlandsk eierskap, korrupsjon som skaper mye ineffektivitet i økonomien, manglende likviditet i landets kapitalmarked, og politiske reformer som tar tid er noen av momentene man står ovenfor som potensiell investor i dette landet. Sentralmyndighetene har i en årrekke delegert for mye makt til de lokale myndighetene som igjen har ført til økt korrupsjon. Vi ser i dag eksempler på at dette har blitt bedre, samt at infrastrukturinvesteringer tar kortere tid å gjennomføre.

Liberaliseringen av aksjemarkedet startet tilbake i 1993 med en større privatiseringsbølge i 2003 og 2004. Fortsatt er markedet preget av store statlige selskaper, men vi ser tegn til at myndighetenes offensive satsninger vil lede til flere børsnoteringer i tiden fremover. Enn så lenge er det bare 30 av til sammen 700 selskaper på børsen som er investerbare gitt likviditet og eierstyring. Enda færre om man ser dette i lys av kapitalrestriksjonene.

Mange selskaper er fortsatt små og familiedrevet. Profesjonaliteten blir derfor deretter. Flere og flere selskaper innfører IFRS, som er en internasjonal regnskaps- og rapporteringsstandard. En utbredelse av dette vil være positivt for kapitalmarkedet. Det er også viktig for myndighetene å få fart på et ikke velfungerende bankvesen. Kanskje er det her vi finner den neste gode investeringen? Bankene er i ferd med å få mer tillit, men fortsatt er to tredjedeler av befolkningen uten bankforbindelse.

Vietnam indeks siste 5 år mot Emerging Market indeks

grafvietnam

Vinamilk – et selskap i ODIN Emerging Markets
Vinamilk har en dominerende markedsposisjon innen ulike melkeprodukter. I tillegg bygger de opp sin markedsposisjon innen drikkevarer som juice, yoghurt, is og meieriprodukter til barn. Selskapet har en komplett distribusjon gjennom 13 fabrikker fra nord til sør. Dette er en inngangsbarriere for nye aktører i markedet. Hvert år lanserer de 3-5 nye produkter. Målsetningen om 20 prosent driftsmargin og 30 prosent avkastning på egenkapitalen får selv verdensledende selskaper som Nestle til å blekne. I tillegg har selskapet netto kontanter på balansen og en sterk kontantstrøm som vil bidra til økte utbytter i tiden fremover.

Konsumet av meieriprodukter i Vietnam er rundt 16-17 liter per person per år. I tilsvarende markeder som Kina og Thailand er dette 35-40 liter per person per år. Dette vil innebære en vekst rundt 10-15 prosent per år i overskuelig fremtid. Som følge av god fundamental utvikling har aksjen opplevd en delvis reprising de siste årene. Likevel synes vi en prising på 15-16 ganger kommende års inntjening er attraktivt gitt selskapets langsiktige vekstpotensial. Vi tror også at myndighetenes eierandel på sikt kan bli redusert, noe som igjen vil øke interesse fra internasjonale aktører.

Kursutvikling Vinamilk siste 5 år mot indeks

Vinamilkgraf

Hva har vi i bagasjen?
Sett under ett ser vi en utvikling i Vietnam som vi tror vil lede til spennende investeringsmuligheter i årene som kommer. Likevel vil det stille en del krav til myndighetene i landet. Ineffektiviteten i økonomien, kulturen rundt eierstyring og transparens til selskapene har fortsatt store utfordringer. Det sentrale for kapitalmarkedene er om endringene skjer i positiv retning. Foruten en del Vinamilk produkter sitter vi igjen med verdifulle inntrykk fra landet og selskapet Vinamilk som vi har investert i. Vi tror selskapet har mange gode år fremfor seg selv om ledelsen står ovenfor et generasjonsskifte og konkurransen er økende. Dette skal likevel ikke hindre at Vinamilk får sin andel av kaken når konsumentene blir flere og rikere i årene fremover.

vinamilkvegard

På besøk hos Vinamilk hovedkontor plukker vi med oss hermetisert melk

 

Skrevet av

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.