Oppdatering ODIN Kreditt – Krisen i Tyrkia

Krisen i Tyrkia har eskalert, og vi får naturlig nok en del spørsmål hvordan dette påvirker aksje- og rentemarkedene og ODIN Kreditt mer spesifikt.

Typisk emerging markets krise

Tyrkia sliter fordi styresmaktene ikke har brukt de gode årene til å forberede seg på tøffere tider. Dette er et mønster som går igjen i mange land. Problemet for et emerging markets land som Tyrkia er at nesten all gjeld til staten og større selskaper er i utenlandsk valuta, og som oftest i dollar. Dette gjør Tyrkia sårbar og landet veldig avhengig av internasjonale kapitalmarkeder. Hvis landet ikke holder økonomien i orden straffes det gjennom svakere valutakurs; Tyrkiske lira har falt mer enn 40 prosent i år.

Tyrkias president Erdogan har mistet den lille tilliten han hadde, gjennom å begrense sentralbankens uavhengighet og føre en lite ansvarsfull økonomisk politikk. Dette betaler tyrkerne for nå.

Liten eksponering i ODIN Kreditt

ODIN Kreditt har ikke noen tyrkiske selskaper i porteføljen. Vi har selskaper som har eksponering mot Tyrkia, herunder det danske transportselskapet DFDS og bankene BBVA og UniCredit med datterselskaper i Tyrkia. Til sammen utgjør disse tre utstederne mindre enn tre prosent av den totale porteføljen.

For disse selskapene er det som skjer i landet negativt, og det svekker inntjeningen deres. Problemet er større for aksjonærene, som ser redusert inntjening grunnet svekket vekslingskurs. For oss som obligasjonseiere er vi opptatt av at selskapet kan betjene gjelden, og det er i dag liten risiko for ikke å få pengene tilbake.

Det viser også utviklingen for aksjekurser og obligasjonspriser de siste ukene. I DFDS er aksjekursen ned 15 prosent hittil i august, mens vår obligasjon har falt mindre enn 0,5 prosent. Den spanske banken BBVA har falt omtrent 13 prosent på børsen, mens vårt ansvarlige lån i banken har falt mindre enn 0,5 prosent. Aksjen til den italienske banken UniCredit er også ned 13 prosent i august, mens fondsobligasjonene vi eier har falt 3,5 prosent.

Konklusjonen er at Tyrkiakrisen er marginalt negativ for ODIN Kreditt. Risikoen nå er at Tyrkiakrisen sprer seg til andre emerging markets.

ODIN Kreditt er har en totaleksponering på over 95 prosent i Vest-Europa og Nord-Amerika, og er derfor mindre sårbar selv om krisen sprer seg.

Skrevet av

Investeringsdirektør renter
Nils Hast er utdannet sivilingeniør ved Kungliga Tekniska Høgskolan i Stockholm.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.