Om gratispassasjerer

En nær venn av meg er lite praktisk anlagt. Til tross for manglende praktiske evner vet han hvordan han vil ha det. Han har sans for detaljer og kvalitet; det skal han ha. Vennen min bruker bare lokale håndverkere som er avhengige av sitt lokale rykte for å få nye jobber. Han vil ha fagfolk som er opptatt av å levere kvalitet.

I motsetning til mange andre overlater han også malerarbeidet til fagfolk. Vurderingene hans er at det ikke nytter med fagarbeid om ikke finishen står i stil med resten. Han har i mange år brukt en dyktig maler som leverer kvittering på foreskrevet måte. Det er vennen min opptatt av.

Vel og bra så langt. I fjor høst skjedde noe uventet. Maleren kom på besøk for å gjøre en mindre jobb. Da prisen var avtalt sier maleren: «Jeg vet du er opptatt av kvittering, men denne gangen kan jeg ikke oppgi inntekten til beskatning.» Du skjønner det sa maleren: «Denne bransjen er dominert av useriøse aktører. Svart arbeid har ødelagt inntektsgrunnlaget for oss som ønsker å drive ordentlig. Det gjør at vi må arbeide langt mer enn normalt for å ha en akseptabel inntekt etter at skatt er betalt. Nå har den store arbeidsmengden medført at jeg er blitt sykemeldt. Jeg har ikke anledning til å ta lønnet arbeid mens jeg får sykepenger.»

Vennen min er av den prinsipielle typen. Han kastet maleren på dør. Bidrag til svart arbeid var ikke aktuelt. Utfordringen hans er at jobben han skulle få utført fortsatt står ugjort. Han har ikke funnet flere lokale malere.

Svart arbeid er en trussel mot et fungerende velferdssamfunn. En samfunnsstruktur med utdannelse og sosial sikkerhet er avhengig av skatteinntekter. Skoler og sykehjem kommer ikke av seg selv. Samtidig er svart arbeid et paradoks. Offisielt forkaster alle at inntekter unndras beskatning. Likevel er svart arbeid en vesentlig del av økonomien i mange bransjer. Da må noen etterspørre svart arbeid. Selv om svart arbeid er forkastelig har det en samfunnsnyttig funksjon. Det bidrar til konkurranse i markedet og lavere priser for kundene. Det gjelder også prisene fra de seriøse tilbyderne som betaler den skatt de er forpliktet til.

Hvorfor denne historien? ODIN er i en annen bransje enn maleren jeg har fortalt om. Vi er aktive forvaltere. Vi lever av å levere bedre avkastning enn markedet til kundene våre. Det skal vi også gjøre i fremtiden. I likhet med malerbransjen er også vår egen bransje utsatt for prispress. Prispresset skyldes ikke svart arbeid, men fremveksten av indeksforvaltning. I motsetning til svart arbeid, er indeksforvaltning et fullt lovlig produkt. Parallellene er i midlertid flere. Et velfungerende samfunn er avhengig av et velfungerende kapitalmarked. Det skyldes at kapitalmarkedet er en viktig finansieringskilde for fremtidig verdiskaping i samfunnet. Aktive forvaltere som oss arbeider for å investere kapitalen i lønnsomme prosjekter. Gode prosjekter tilføres kapital for å realiseres mens dårlige prosjekter ikke får finansiering.

På samme måte som for skoler og sykehjem kommer ikke et fungerende kapitalmarked av seg selv. Det krever ressursinnsats fra forvaltere, meglere og børsnoterte selskaper. Det spesielle med kapitalmarkedet er at det samlede resultatet av all denne ressursinnsatsen daglig offentliggjøres i form av noterte kurser på ulike verdipapirer.

Det er denne offentlige informasjonen leverandører av indeksfond benytter til å levere rimelige produkter til kundene. Det kan disse leverandørene gjøre fordi de ikke bærer kostnadene med å utvikle og vedlikeholde et fungerende kapitalmarked. De er gratispassasjerer.

I et samfunnsperspektiv har også indeksforvaltning en samfunnsnyttig funksjon. Indeksproduktene presser prisen på aktivt forvaltede fond. Det kommer kundene til gode. Så får vi håpe at utviklingen ikke går like langt som blant malerne. Det ville være trist om priskonkurransen fra indeksforvaltning gjorde at aktiv forvaltning forsvinner. Konsekvensen vil bli at vi ikke lenger har et fungerende kapitalmarked. Det vil være en alvorlig trussel mot verdiskapningen i samfunnet som er bærebjelken i det velferdssamfunn vi alle nyter godt av. Dessuten vil dere som kunder gå glipp av den meravkastning vi skal levere til kundene våre.

Trøsten er at jo mer kapital som forvaltes i indeksfond, jo mindre blir konkurransen og jo enklere blir det for oss aktive forvaltere å gjøre det bedre enn markedet. Som aktiv forvalter har vi i ODIN derfor aldri hatt bedre grunner til å se lyst på fremtiden.

Med ønske om et godt år!

Skrevet av

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.