Om fondsfusjoner

Svar på spørsmål om fusjon av ODINs fond og endringsmeldinger i den forbindelse.

Når et fond du eier andeler i fusjoneres inn i et annet fond vil du få andeler i det nye fondet.

Verdien av andelene tilsvarer verdien av andelene du eide i det opprinnelige fondet, men antall andeler kan endre seg avhengig av fusjonsforholdet mellom de to fondene på fusjonsdagen.

Det ble nylig vedtatt på andelseiermøte at ODIN Global SMB fusjoneres inn i ODIN Global, og ODIN Robur Øst-Europa fusjoneres inn i ODIN Emerging Markets. Fusjonen vil bli gjennomført på kursdato 8. februar 2013.

Fusjonsforhold ODIN Global SMB og ODIN Global 11.02.2013
Hadde du andeler i ODIN Global SMB pr 8.2.2013? Da fikk du nye andeler i ODIN Global den 11.2.2013.

Endringsmeldingen du mottar fra VPS i disse dager viser hvor mange andeler du er tildelt ved fusjon i ODIN Global og hvor mange andeler du hadde i ODIN Global SMB.

Fusjonsforholdet er beregnet pr. kursdato 8.2.2013 ved å dividere kursen i ODIN Global SMB (kr 128,58) med kursen i ODIN Global (kr 114,85) = fusjonsforhold 1,1195

Antall nye andeler i ODIN Global = Fusjonsforholdet (1,1195) multiplisert med antall andeler du hadde i ODIN Global SMB.

Fusjonsforhold ODIN Robur Øst-Europa og ODIN Emerging Markets 11.02.2013
Hadde du andeler i ODIN Robur Øst-Europa pr 8.2.2013? Da fikk du nye andeler i ODIN Emerging Markets den 11.2.2013.

Endringsmeldingen du mottar fra VPS i disse dager viser hvor mange andeler du er tildelt ved fusjon i ODIN Emerging Markets og hvor mange andeler du hadde i ODIN Robur Øst-Europa.

Fusjonsforholdet er beregnet pr. kursdato 8.2.2013 ved å dividere kursen i ODIN Robur Øst-Europa (kr 323,02) med kursen i ODIN Emerging Markets (kr 175,96) = fusjonsforhold 1,8357

Antall nye andeler i ODIN Emerging Markets = Fusjonsforholdet (1,8357) multiplisert med antall andeler du hadde i ODIN Robur Øst-Europa.

Om spareavtaler i berørte fond
Spareavtale i gammelt fond blir videreført i nytt fond.

Dersom du ved fusjonsdato har spareavtale i både ODIN Global SMB og ODIN Global, vil beløpet på avtalen i ODIN Global SMB bli lagt til beløpet på avtalen i ODIN Global. Spareavtalen i ODIN Global SMB vil deretter bli slettet.

Dersom du ved fusjonsdato har spareavtale i både ODIN Robur Øst-Europa og ODIN Emerging Markets, vil beløpet på avtalen i ODIN Robur Øst-Europa bli lagt til beløpet på avtalen i ODIN Emerging Markets. Spareavtalen i ODIN Robur Øst-Europa vil deretter bli slettet.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.