Om fondsfusjonen – ODIN Europa og ODIN Europa SMB

Svar på spørsmål om fusjon av ODINs fond og endringsmeldinger i den forbindelse.

Når et fond du eier andeler i fusjoneres inn i et annet fond vil du få andeler i det nye fondet.

Verdien av andelene tilsvarer verdien av andelene du eide i det opprinnelige fondet, men antall andeler kan endre seg avhengig av fusjonsforholdet mellom de to fondene på fusjonsdagen.

Det ble nylig vedtatt på andelseiermøte at ODIN Europa SMB fusjoneres inn i ODIN Europa. Fusjonen vil bli gjennomført på kursdato 21. mars 2014.

Fusjonsforhold ODIN EuropaSMB og ODIN Europa 21.03.2014
Hadde du andeler i ODIN Europa SMB pr 21.03.14? Da fikk du nye andeler i ODIN Europa den 24.03.14.

Endringsmeldingen du mottar fra VPS i disse dager viser hvor mange andeler du er tildelt ved fusjon i ODIN Europa og hvor mange andeler du hadde i ODIN Europa SMB.

Fusjonsforholdet er beregnet pr. kursdato 21.03.14 ved å dividere kursen i ODIN Europa SMB (kr 222,83) med kursen i ODIN Europa (kr 130,58) = fusjonsforhold 1,7064

Antall nye andeler i ODIN Europa = Fusjonsforholdet (1,7064) multiplisert med antall andeler du hadde i ODIN Europa SMB.

Om spareavtaler i berørte fond
Spareavtale i gammelt fond blir videreført i nytt fond.

Dersom du ved fusjonsdato har spareavtale i både ODIN Europa SMB og ODIN Europa, vil beløpet på avtalen i ODIN Europa SMB bli lagt til beløpet på avtalen i ODIN Europa.

Spareavtalen i ODIN Europa SMB vil deretter bli slettet.

Litt startproblemer for noen av spareavtalene
I arbeidet med fusjonen mellom aksjefondene ODIN Europa SMB og ODIN Europa oppstod det en utfordring med videreføringen av spareavtalene for fondet Europa SMB. Dette betyr at trekk som skulle ha gått etter 24.3.2014 dessverre ikke ble utført.

Vi vil kjøre engangstegninger med opprinnelig kursdato for de som hadde trekkdato på berørte spareavtaler i nevnte periode. Dette betyr at alle får den kursdatoen de opprinnelig skulle ha hatt.

De berørte spareavtalene vil gå som normalt etter den 16.05.14.

Vi beklager bryderiet dette har medført for våre kunder.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.