Oljeprisen fortsetter opp, men tar en pust i bakken i forkant av OPEC-møte

Lavere oljeproduksjon i forhold til etterspørselen har sendt oljeprisen og aksjekurser på oljerelaterte selskaper opp det siste året. Deretter roet det seg da enkelte OPEC-land meldte at de vil øke oljeproduksjonen fremover.

Oppgangen i oljeprisen og aksjekursen til oljerelaterte selskaper fortsatte inn i mai. Deretter korrigerte det noe ned etter at Saudi Arabia og Russland signaliserte at de vurderer å øke oljeproduksjonen. OPECs kutt-avtale varer i utgangspunktet ut 2018. Det blir dermed spennende å høre hva OPEC tenker rundt fremtidig produksjon på møtet 22. juni.

Balansen i oljemarkedet har strammet seg til det siste året

Det skyldes hovedsakelig:

  • Sterk etterspørsel etter olje globalt
  • Trekk på oljelagrene globalt
  • Medlemmene i OPEC har kuttet oljeproduksjonen som avtalt
  • Amerikanske skiferoljeselskaper har vært disiplinerte
  • Økt geopolitisk spenning

Synkende oljeproduksjon fra Venezuela og nye sanksjoner mot Iran har redusert tilbudet av olje i markedet og øker sjansen for høy oljepris fremover. Det skjer samtidig som fraværet av investeringer i oljeproduksjon til sjøs begynner å slå innover markedet.

Det er ikke i OPECs interesse, ført an av Saudi Arabia og Russland, at oljeprisen går bananas, da det vil slå negativt ut på verdensøkonomien og etterspørselen etter olje. Hensikten med kuttene i oljeproduksjonen var å bedre balansen i markedet og få ned oljelagrene globalt til snittet for de siste fem årene. Begge målene er nå nådd, og markedet har behov for mer olje fra OPEC-landene.

Markedet spekulerer i en økning i oljeproduksjonen fra OPEC på omtrent 0,3 -1 million fat per dag. Samtidig er produksjonen i Venezuela ned cirka 0,6 million fat per dag siste året, sanksjonene mot Iran kan fjerne 0,3 – 1 million fat per dag, og etterspørselen globalt øker med i underkant av 1,5 millioner fat dagen.

Fortsatt stramt i oljemarkedet fremover

Vi tror derfor på et fortsatt stramt oljemarked, selv om OPEC skulle redusere eller reversere kuttene i oljeproduksjonen. Fra 2019 vil konsekvensene av for lite investeringer i produksjonen til sjøs slå inn, og nye drivstoffregler for sjøfarten kommer i 2020. Hendelser i internasjonal politikk vil fortsatt påvirke oljeprisen og mulighetene til å øke tilbudet er begrenset. Bortsett fra Saudi Arabia kan få land øke produksjonen på kort varsel.

Korreksjonen i oljerelaterte selskaper er en kjøpsmulighet

De store oljeselskapene har over flere år effektivisert og redusert kostnadene dramatisk. Disse opererer i hele verdikjeden globalt og er posisjonert for å tjene på regionale prisforskjeller, ulike oljeprodukter og ikke minst gass. Etterspørselen etter gass øker kraftig, ikke minst som følge av miljøhensyn, og prisen kan variere mye på tvers av regioner.

Kombinert med oppgangen i oljeprisen betyr det at selskapenes kontantstrøm øker eksplosivt. Økt fri kontantstrøm fra oljeprodusentene øker viljen og evnen til å investere i nye prosjekter, noe vi allerede ser daglig. I første omgang øker det utnyttelsen hos oljeservice industrien, i neste omgang prisene og gradvis lønnsomhet og kontantstrømmen.

I ODIN Energi er omtrent 70 prosent av fondets eksponering olje, gass og oljeservice. Vi tror korreksjonen i oljerelaterte aksjer er en god anledning til å øke eksponeringen mot neste oppgangsperiode, som allerede er i gang.

Skrevet av

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.